PDA

View Full Version : Hướng dẫn post bài và trả lời trong các topic(bài)Ngaibiet_conratyeuduoi
10-06-2009, 04:48 PM
Hi cái này ai chưa biết post bài với lại trả lời trong topic thì vào đây có ích nè
Dưới có chữ hình đính kèm :
http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/images/attach/bmp.gif untitled(1).bmp (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=86&stc=1&d=1244627616) (400.7 KB)

http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/images/attach/bmp.gif untitled(2).bmp (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=87&stc=1&d=1244627616) (466.8 KB)

http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/images/attach/bmp.gif untitled(3).bmp (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=88&stc=1&d=1244627616) (427.4 KB)

http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/images/attach/bmp.gif untitled(4).bmp (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=89&stc=1&d=1244627616) (455.7 KB)

http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/images/attach/bmp.gif untitled(5).bmp (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=90&stc=1&d=1244627616) (421.7 KB)
Hãy bấm vào các chữ xanh chọn Open rồi trong ảnh có hướng dẫn luôn. Chúc Thành công :53: :53: :53: :53: :53: :53:
Nếu được chú TuanHH giúp con gián ra với rồi nhắn tin cho con cách gián ảnh ra luôn được không chú. Thanks chú trước :53: :53:

Quang Hưng
09-07-2009, 05:43 AM
Mình sẽ dán mấy cái ảnh đó ra nhé !


Đây là ảnh thứ 1


http://chiase.anhso.net/as/09/07/09/unti664754.bmp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là ảnh thứ 2


http://chiase.anhso.net/as/09/07/11/unti218318.bmp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là ảnh thứ 3


http://chiase.anhso.net/as/09/07/09/unti197197.bmp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là ảnh thứ 4


http://chiase.anhso.net/as/09/07/09/unti229319.bmp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ảnh cuối cùng
(hướng dẫn trả lời bài viết )
http://chiase.anhso.net/as/09/07/11/unti218318.bmp