PDA

View Full Version : Chúc mừng GĐ Mt Pritchard sẽ thành lập Thiếu Nhi - Mt Pritchardonggiachonggay_99
10-06-2009, 05:47 PM
Tin Tức General NSW Chúc mừng GĐ Mt Pritchard sẽ thành lập Thiếu Nhi - Mt Pritchard Trung Ương Đại Hội Hiệp Nhất - Canberra 11-12 Jul 09 (http://www.tntt-aus.org/Tin_Tuc/Trung_Uong/tin_tuc_trung_uong.htm)

Sa Mạc Canaan II, 24-26/4/09 tổ chức Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney cho tất cả Huynh Trưởng đã dự các SM đến SM Nắng Hồng 10 tại Melbourne.

Sinai 4, 10/7/09 tổ chức tại Canberra, ACT Huấn Luyện Viên Sơ Cấp

Đại Hội Hiệp Nhất, 11-12/7/09 tổ chức tại Canberra cho BCHLĐ,BQT XĐ hoặc đại diện BCHLĐ,BQT XĐ

Sinai 5, 3-4/10/09 tổ chức tại Resvesby Sydney Huấn Luyện Viên Trung Cấp