PDA

View Full Version : Cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Micae Nguyễn Khắc NgữDauan_tinhyeu
14-06-2009, 07:32 PM
TRONG NIỀM TÍN THÁC VÀO

CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TÒA GIÁM MỤC LONG XUYÊN KÍNH BÁO


http://xuanbichvietnam.files.wordpress.com/2009/06/dcnguv.jpg?w=142&h=193 (http://xuanbichvietnam.files.wordpress.com/2009/06/dcnguv.jpg)
ĐỨC CHA MICAE NGUYỄN KHẮC NGỮ
Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Long Xuyên
đã được Chúa gọi về lúc 11g ngày 10 tháng 06 năm 2009
thọ 100 tuổi
:53: :77::53::63::53::77::63::53:
ĐỨC CHA MICAE:
* Sinh ngày 02/02/1909 tại Vạn Đồn, huyện Thụy Anh, Thái Bình.
* 1922: Nhập Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, Lạng Sơn.
* 1928: Du học tại Đại Chủng Viện Lucon, Pháp.
* 29/6/1934: Thụ phong Linh Mục tại Đại Chủng Viện Lucon, Pháp.
* 1934-1938: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, GP. Lạng Sơn.
* 1938-1939: Thư ký Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Huế, kiêm Giám đốc tòa báo Sacerdos Indosinenses.
* 1940-1943: Coi Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, GP. Lạng sơn.
* 1943-1951: Chánh xứ Lộc Bình và xứ Mỹ Sơn, GP. Lạng sơn.
* 1951: Tổng Đại Diện/ Cha Chính Giáo phận Lạng Sơn.
* 1954-1960: Chánh xứ Lạng Sơn, Xóm Mới, Gò Vấp và Quản Hạt Gò Vấp.
* 1957: Đặc ủy phó Công Giáo Tiến Hành Việt Nam.
* 1958: Xử lý thường vụ Công Giáo Tiến Hành Việt Nam.
* 8/1960: Phó Giám đốc kiêm Giáo sư môn Giáo Phụ và Công Giáo Tiến Hành tại Đại Chủng Viện Lê Bảo Tịnh, Sàigòn.
* 24/11/1960: Tòa Thánh bổ nhiệm Giám Mục tiên khởi Giáo Phận Long Xuyên.
* Khẩu hiệu Giám mục: “Christus In Vobis” (Chúa Kitô trong Anh Chị Em).
* 22/01/1961: Lễ tấn phong Giám Mục tại Vương Cung Thánh
Đường Đức Bà Sàigòn do Đức TGM Pierre- Martin Ngô Đình Thục chủ phong với sự thụ phong của hai Đức Cha Jean Cassaigne, M.E.P. và Thadeus Lê Hữu Từ, O. Cist.
* 04/04/1961: Nhậm chức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên.
* 30/12/1997: Hưu dưỡng tại Long Xuyên sau hơn 36 năm cai quản Giáo Phận.
* 10/06/2009: Về nhà Cha lúc 11giờ. Thọ 100 tuổi.
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
+ Ngày 10/06/2009: 19g00 Thánh lễ – Nghi thức tẩm liệm
+ Ngày 11/06/2009: Các lễ viếng do hạt Vĩnh Thạnh phụ trách
+ Ngày 12/06/2009: Các lễ viếng do hạt Tân Hiệp phụ trách
+ Ngày 13/06/2009: Các lễ viếng do hạt Rạch Giá phụ trách
+ Ngày 14/06/2009: Các lễ viếng do hạt Chợ Mới và Long Xuyên phụ trách
+ Ngày 15/06/2009: 09g30 THÁNH LỄ AN TÁNG
* Các ngày 11,12,13,14 có Thánh Lễ vào các giờ: 8g, 10g, 12g, 14g, 16g
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha được mau chóng về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính báo
Văn phòng Tòa Giám mục Long Xuyên
Nguồn: gplongxuyen.net