PDA

View Full Version : Yêu Thươngmaria_phan_97
14-06-2009, 08:57 PM
Yêu Thương

Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con tin rằng
Chúa ở trong Chúa Cha
và Chúa cha ở trong Chúa,
chúng con hân hoan vì Chúa ở trong vinh quang Chúa Cha;
xin Chúa đoái thương thực thi trong chúng con n
hững ân huệ to lớn Chúa đã ban cho các tông đồ trong bữa tiệc ly,
các vị đã đươc Chúa cứu chuộc
bằng cơn hấp hối và cuộc khổ nạn khốc liệt của Chúa.
Xin cho chúng con biết thương yêu nhau
như Chúa đã thương yêu chúng con,
ngõ hầu thếgiới nhận biết chúng con là môn đệ Chúa.
Xin cho chúng con nên một với and em đồng loại,
như Chúa nên một với Chúa Cha.
Xin Chúa một ngày kia cho chúng con được vào nơi
mà tình yêu của Chúa đã dọn sẵn,
chúng con sẽ ở với Chúa trên cõi cực lạc,
sẽ được thấy vinh quang Chúa.


Bà Charles Danielou
( Trong Lời Kinh Từ Cuộc Sống )