PDA

View Full Version : Thế giới Ma quỷ là có thật ?(Tập II)Dauan_tinhyeu
18-06-2009, 07:50 AM
Vì ma quỉ thuộc thế giới thần linh, chúng là những hữu thể vô hình, không thân xác cho nên con người không thể thấy hay xác định hoặc chứng minh bằng các phương pháp khoa học thực nghiệm. Hơn nữa phần lớn các thông tin liên quan đến ma quỉ đều có tính cách truyền miệng, tản mạn từ các kinh nghiệm riêng lẻ, cho nên kiến thức về ma quỉ vì thế không thể tránh được tính chất chủ quan, phiến diện, phát sinh nhiều quan niệm sai lầm đối với thế giới thần linh.

Trước hết sai lầm thông thường nhất là quan niệm cho rằng ma quỉ là linh hồn người chết. Chúng ta không biết quan niệm này đã khởi nguyên từ đâu, nhưng ngay từ thời cổ con người đã có suy nghĩ này. Sử gia Do Thái Josephus sống vào hậu bán thế kỷ thứ nhất cũng tin như vậy và bảo rằng: “Linh hồn của những con người gian ác xâm nhập vào những người sống.” Ðây là quan niệm phản ánh tư tưởng Hy-lạp không chứa đựng chân lý Thánh Kinh.

Phúc âm Luca 16:19-31 ghi lại câu chuyện về người giàu xấu nết và La-xa-rơ, qua đó Chúa Giê-su tiết lộ cho chúng ta thấy một số chi tiết quan trọng sau đây về tình trạng con người sau khi chết. Mọi người sau khi từ giã cõi đời sẽ đi đến một nơi nhất định. Tại đó họ vẫn có đầy đủ ý thức về tình trạng hiện tại cũng như ký ức về quá khứ. Tuy nhiên đây là một tình trạng vĩnh viễn không gì có thể thay đổi được. Việc người chết trở lại dương thế là một điều vừa bất khả, vừa không cần thiết. Sau khi chết, thân xác con người tan vào trong lòng đất theo như án lệnh của Ðức Chúa Trời cho thủy tổ loài người là A-đam: “Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi.” Còn thần linh hay linh hồn con người, “sẽ trở về nơi Ðức Chúa Trời là Ðấng đã ban” (Truyền Ðạo 12:7), vì khi Ðức Chúa Trời tạo dựng con người, Ngài lấy đất nắn nên hình người rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, loài người trở nên “linh hồn sống.” Trong khi đó ma quỉ là thần linh không có thân xác, được Ðức Chúa Trời tạo dựng để phục vụ Ngài, nhưng vì kiêu ngạo, phản loạn nên đã bị Ðức Chúa Trời trừng phạt, trục xuất khỏi thiên đàng. Như vậy quan niệm cho rằng ma quỉ là linh hồn người chết hiện về không phải là quan niệm của Kinh Thánh. Tuy nhiên vì là thần linh, ma quỉ có thể ảnh hưởng, tác động vào tâm trí, tình cảm hay thân xác con người, thậm chí chiếm hữu con người, nhất là những người cho phép nó chiếm hữu bằng cách liên lạc, nhờ cậy ma quỉ qua các họat động liên quan đến ma thuật - cầu cơ, bói toán, lên đồng, thờ cúng, bùa ngãi...Ngày Nay Ma Quỉ Có Còn Hoạt Ðộng Không?

Chúng ta đã bàn đến những quan niệm sai lạc về ma quỉ mà thông thường nhất là cho rằng ma quỉ là hồn người chết hiện về, nhất là hồn những kẻ gian ác trở thành quỉ hoặc hồn những người chết oan hoặc “chưa tới số” phải chết. Tuy nhiên Kinh Thánh cho biết ma quỉ là các hữu thể thần linh, vốn là các thiên sứ của Ðức Chúa Trời nhưng vì kiêu ngạo, phản nghịch bị Ngài đuổi khỏi sự hiện diện của Chúa. Người và ma quỉ là hai tạo vật hoàn toàn khác nhau, loài nọ không thể biến thành loài kia. Có chăng là ma quỉ là thần linh với quyền phép hữu hạn, có thể xuất hiện trong hình dạng hoặc tiếng nói con người để lừa dối người sống trên trần gian.

Vấn đề chúng ta nêu lên là hoạt động của ma quỉ trong thế giới ngày nay ra sao? Các hoạt động của ma quỉ thể hiện dưới nhiều hình thức, từ chiêu bài ”Khoa Học Huyền Bí” trong thông linh thuyết đến các dạng mê tín dị đoan thật giả lẫn lộn làm nhiều người rối trí. Các sinh hoạt thần bí xâm nhập vào đời sống hàng ngày dần dần trở thành quen mắt như một sinh hoạt xã hội: xem chỉ tay, bói bài, đoán số tử vi, xin xâm, cúng vái, đốt vàng mã... Ði xa hơn nữa là các các cuộc lên đồng, cầu cơ, đến những người chơi bùa ngãi, ếm chú. Ngay tại các nước Tây phương, các hoạt động có tính cách thần bí như gọi hồn, bói bài, đoán số mạng, dùng quả cầu pha lê, dùng con lắc không phải là hiếm. Việc thờ Sa-tan ở các nước Tây Phương cũng là một hiện tượng thần bí ghê tởm.

Hội thờ Sa-tan gần như một loại hội kín có khoảng 10 có trụ sở trên nước Mỹ và Canada với khoảng 10,000 hội viên. Phần lớn các hội viên đều gia nhập bằng thư từ, được tổ chức thành các nhóm gọi là grottos. Người đứng đầu gọi là thầy thượng tế cũng là hội viên sáng lập của hội thờ Sa-tan là Anton Szandor La Vey là người đã viết Kinh Sa-tan năm 1969, và bảo rằng đã bán ra trên 250,000 bản. Ngoài tờ tin tức hàng tháng lưu hành trong vòng các độc giả gửi mua, La Vey cũng xuất bản một cuốn sách nói về kỹ thuật bẫy bắt con người, dành cho các tay phù thủy của hội. Sau khi La Vey chết, người kế nhiệm làm thượng tế là Peter Gilmore. Hiện nay, một tổ chức khác tách ra từ hội thờ Satan lấy tên là Hội Satan Thứ Nhất với thượng tế là Lord Egan vốn là môn đệ của Anton La Vey từ thập niên 70 cũng có những hoạt động về căn bản như hội thờ Sa-tan của La Vey.

Có một danh sách chín điều về Sa-tan tất cả hội viên phải chấp nhận, đó là Sa-tan đại diện cho (1) Cuộc sống dung tục, (2) sống cuồng, (3) khôn quỉ, (4) chỉ tử tế với người đáng đối xử tử tế, (5) tinh thần báo thù, (6) chỉ chịu trách nhiệm với những người có tinh thần trách nhiệm, (7) chủ trương con người có bản chất của thú vật, (8) chấp nhận tất cả những điều vẫn thường được gọi là ”tội lỗi”, và (9) Sa-tan là bạn tốt nhất của hội vì đã giúp cho hội duy trì hoạt động suốt nhiều năm qua. Hội thờ Sa-tan chủ trương sống theo duy vật tối đa, và nỗ lực chống phá Cơ-đốc nhân. Triết lý sống của hội Sa-tan là tìm lạc thú vì vậy hội Sa-tan đã tận dụng và lợi dụng mọi thú vui trần gian cung cấp làm phương tiện nô lệ hóa hội viên của chúng ngay cả bằng những nghi lễ đầy tính chất dâm ô mà chỉ các hội viên mới được tham dự và không được phép tiết lộ cho những người không phải là hội viên.Ðặc Tính Của Ma Quỉ

1. Ma quỉ là thần linh không có thân xác hữu hình (Ê-phê-sô 6:12)

2. Nguyên thủy, ma quỉ được tương giao với Ðức Chúa Trời (Giu-đe 6)

3. Ma quỉ khá đông (Mác 5:8,9)

4. Ma quỉ có tổ chức (Ma-thi-ơ 12:24)

5. Ma quỉ có quyền lực siêu nhiên, làm được những việc quyền năng làm các dấu lạ (Khải Huyền 16:14)

6. Ma quỉ biết Ðức Chúa Trời (Mathiơ 8:29)

7. Ma quỉ được phép đi dông dài trên đất để bách hại, ức hiếp con người (Ma-thi-ơ 12:43-45)

8. Ma quỉ có thể gây nên bịnh tật (Ma-thi-ơ 9:32,33)

9. Ma quỉ có thể chiếm hữu và kiểm soát thú vật (Mác 5:13)

10. Ma quỉ có thể chiếm hữu và kiểm soát con người (Lu-ca 8:2)

11. Ma quỉ đôi khi gây nên tình trạng xáo trộn tâm trí, điên loạn (Mác 5:2,3,5)

12. Ma quỉ biết Chúa Cứu Thế Giê-su là Ðức Chúa Trời (Mác 1:23,24)

13. Ma quỉ run sợ trước Chúa (Gia-cơ 2:19)

14. Ma quỉ dạy các giáo lý sai lạc (I Ti-mô-thê 4:1)

15. Ma quỉ chống lại dân Chúa (Ê-phê-sô 6:12)

16. Ma quỉ cố sức chống phá Nước Trời (I Phi-e-rơ 5:8)

17. Có khi Ðức Chúa Trời sử dụng các hành động của ma quỉ để làm thành các mục tiêu của Ngài (Quan Xét 9:23)

18. Ðức Chúa Trời sẽ phán xét ma quỉ trong cuộc phán xét ngày cuối cùng (2 Phi-e-rơ 2:4)Hiện Tượng Quỉ Ám

Một trong các hoạt động nổi bật của ma quỉ là hiện tượng quỉ ám hay quỉ nhập. Kinh Thánh xác nhận có hiện tượng này và đây là tình trạng con người bị ma quỉ khống chế, kiểm soát, cuối cùng chiếm hữu (Mác 5:1-20; 7:24-30; 9:17-29). Dựa trên các trường hợp bị quỉ ám có ghi trong Tân ước, chúng ta có thể phác họa những đặc tính của hiện tượng quỉ ám như sau:

1. Thay đổi cá tính hay nhân cách (bao gồm cả các đặc tính về trí thông minh, ý thức đạo đức, thái độ, vẻ mặt hay dáng dấp bên ngoài)

2. Thay Ðổi Về Thể Lý

* Có sức mạnh phi thường

* Bị co giật, kinh phong, sùi bọt mồm

* Có những dấu hiệu bệnh hoạn, té ngã

* Ý thức bị che mờ, không biết đau đớn

* Giọng nói thay đổi

3. Thay Ðổi Về Tâm Trí

* Nói nhiều thứ tiếng; hiểu những ngôn ngữ chưa biết (một hình thức ân tứ giả mạo, đối kháng với ân tứ nói tiếng lạ trong Kinh Thánh)

* Có kiến văn rộng rãi

* Có năng lực ma thuật và siêu linh như biết hay nhìn thấu suốt sự vật (clairvoyance), khả năng thần giao cách cảm và tiên đoán tương lai

4. Những Biến Ðổi Tâm Linh

* Có phản ứng sợ hãi Chúa Cứu Thế Giê-su; phạm thượng nhưng với lòng ân hận

* Bị tác động bởi sự cầu nguyện

5. Có thể được giải phóng trong danh Chúa Giê-su

Tóm lại, trên đây là một số các đặc tính của ma quỉ: ma quỉ là các hữu thể thần linh không có thân xác cho nên con người không thể thấy và cảm nhận được sự hiện diện của ma quỉ bằng giác quan nhưng ma quỉ không phải là những thế lực phi nhân cách, mà có cá tính, có vị cách, có tên riêng.Các Ðặc Tính Liên Quan đến Tri Thức, Sức Mạnh và Tình Trạng Suy Ðổi Của Ma Quỉ

1. Tri Thức Của Ma Quỉ

Theo triết gia Plato, từ ”ma quỉ” phát xuất từ nguyên ngữ Hy lạp daimon nghĩa là ”thông minh” hay ”hiểu biết” cho thấy đặc tính quan trọng của ma quỉ là tri thức. Sự khôn ngoan và tri thức của ma quỉ vượt xa tri thức con người. Tuy nhiên Kinh Thánh cho biết ma quỉ vốn là các thiên sứ sa ngã, cho nên sự khôn ngoan của ma quỉ đã suy đồi trở thành cực kỳ gian ác (Ê-xê-chi-ên 18:12,17). Ma quỉ đã tận dụng sự khôn ngoan và trí thông minh để chống lại Ðức Chúa Trời và những ngưòi thuộc về Ngài, nhưng đồng thời ma quỉ cũng run sợ trước uy quyền tối thượng và vinh quang của Chúa (Gia-cơ 2:19).

Sự kiện người ta đi cầu hỏi đồng cốt, thầy bói để biết trước tương lai, hậu vận, ngoại trừ những trường hợp bịp bợm, nếu những tri thức đó đến từ ma quỉ thì có nhiều khả năng là sẽ đúng, vì ma quỉ có thể biết trước một phần tương lai. Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ chương 16 ghi lại trường hợp một nữ nô lệ bị quỉ Phi-tôn ám khiến cho cô có khả năng bói khoa, kiếm lợi rất nhiều cho chủ. Tri thức về tương lai của ma quỉ là một trong những khả năng hấp dẫn con người hơn hết, nhất là những người đang lo lắng cho hậu vận của chính mình hoặc của những người thân. Người Việt-nam thường hay bàn chuyện tương lai trong dịp đầu xuân. Các thanh niên thiếu nữ thường muốn biết trước về đường tình duyên, thi cử, công danh sự nghiệp; những gia đình đang có nan đề thì nghĩ đến gia đạo, công việc làm ăn trong năm mới... Vì chuyện tương lai nằm ngoài tri thức con người, nên người ta đã tìm đến với đồng cốt, thầy bói để hỏi về hậu vận mà không biết rằng thầy bói, đồng cốt, chiêm tinh gia là công cụ trong tay ma quỉ, được ma quỉ sử dụng. Họ là các trung gian để tiên đoán tương lai mà trong nhiều trường hợp rất đúng, khiến cho càng ngày càng có nhiều người tin phục. Vì thế không phải tất cả các chiêm tinh gia hay thầy bói đều là những người nói dựa hay đoán mò, hoặc bịp bợm, mà có nhiều trường hợp họ là những người có tri thức về tương lai bắt nguồn từ ma quỉ. Tuy nhiên cần nhớ rằng dù ma quỉ biết trước một phần tương lai, nhưng Ðức Chúa Trời vẫn là Ðấng cầm quyền tể trị trên mọi sự và không có điều gì xảy ra ngoài quyền tể trị đó. Ma quỉ biết trước một phần tương lai mà không biết trước tất cả tương lai. Ma quỉ biết trước tương lai nhưng không quyết định hay điều khiển tương lai. Quyền tuyệt đối vẫn hoàn toàn trong tay Ðức Chúa Trời.

Khi nói về tri thức và sự khôn ngoan của ma quỉ, chúng ta cũng cần nhớ rằng Sa-tan và ma quỉ đã và đang tận dụng hết mọi khả năng để lừa dối con người trong việc tìm hiểu và tiếp nhận chân lý của Ðức Chúa Trời. Chúa Giê-su cho biết ma quỉ là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Ma quỉ công nhận Chúa Giê-su là Chúa nhưng không tin cậy, không tùng phục Ngài (Mác1:24; 5:6,7). Chúng khôn khéo giấu kín tri thức về sự nhập thể (trở thành người) của Chúa Giê-su để con người không biết, không tin (I Giăng 4:1-6). Ác hại nhất là chúng là kẻ cướp hạt giống đạo trong lòng những người nghe Tin Mừng (Lu-ca 8:12). Chúng cũng đưa ra những giáo lý sai lạc (I Ti-mô-thê 4:1-3). Chúng phân biệt được những ai có dấu ấn của Ðức Chúa Trời và những ai không có (Khải Huyền 9:4). Chúng cũng biết số phận hư vong đời đời Ðức Chúa Trời dành sẵn cho chúng (Ma-thi-ơ 8:29).2. Sức Mạnh Của Ma Quỉ

Tri thức và sự khôn ngoan siêu nhân của ma quỉ cũng kèm theo với sức mạnh thể lý phi thường. Vốn là các thiên sứ nên ma quỉ cũng có các đặc trưng sức mạnh của các hữu thể thần linh này. Thi Thiên 103:20 cho biết các thiên sứ của Ðức Chúa Trời “có sức mạnh làm theo mạng lịnh Chúa”. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng cho biết thiên sứ là “các đấng có sức mạnh và quyền phép” (2 Phi-e-rơ 2:11).

Sức mạnh của ma quỉ là sức mạnh của các thiên sứ nhưng được sử dụng trái tự nhiên vào những mục đích gian ác, suy đồi. Khi chiếm hữu một người nó có thể sử dụng thân xác người đó để phóng ra sức mạnh siêu nhiên, như trường hợp người bị quỉ ám tại Ga-đa-ra. Người này bị một lực lượng ma quỉ rất đông nhập vào, khiến cho người có sức mạnh đến nỗi bẻ xiềng, tháo cùm và không ai có sức chế ngự nổi. Phúc âm Mác ký thuật như sau: “Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa; vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được” (Mác 5:4). Bầy quỉ đông và mạnh đến nỗi khi Chúa Giê-su cho phép nó nhập vào bầy heo, đã khiến cho cả bầy hai ngàn con heo hoảng loạn đâm đầu xuống biển. Với sức mạnh dị thường đó ma quỉ đã khiến cho người bị quỉ ám trở nên hung dữ điên cuồng vì cả thân xác cho đến tâm trí cũng đều bị quỉ chế ngự. Sức mạnh siêu hình của quỉ không chỉ là thể lực mà còn là sức mạnh cột trói về tâm trí và cả tâm lý, khiến cho nạn nhân của chúng rơi vào trạng thái u tối và căng thẳng tinh thần có thể đến độ hoàn toàn suy xụp. Chúng khống chế tâm trí nạn nhân, khiến nạn nhân nuôi lòng thù hận, buồn giận, có khi xúi giục nạn nhân hủy hoại sự sống của chính mình. Phúc âm Mác ghi lại tình trạng này như sau: “Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình”(c. 5). Như vậy khuynh hướng tự hủy hoại là một trong những dấu hiệu quan trọng liên quan đến tình trạng ở trong xiềng xích của ma quỉ.3. Tính Chất Suy Ðổi Của Ma Quỉ

Tất cả sự khôn ngoan cũng như sức mạnh của ma quỉ không trong nghĩa thiện lành nhưng là sự khôn ngoan và sức mạnh quỉ quyệt gian ác, đồi trụy. Tính chất suy đồi này trong cá tính ma quỉ được thể hiện rõ nhất qua những điều ghê tởm chúng làm cho các nạn nhân. Kinh Thánh thường gọi chúng là các tà linh hay uế linh (Ma-thi-ơ 10:1; Mác 1:27; 3:11; Lu-ca 4:36; Công Vụ 8:7; Khải Huyền 16:13). Những người ở dưới ảnh hưởng của tà linh do cố ý hay vô tình, thường có cuộc sống vô luân, buông thả về phương diện tình dục, đến độ theo như Kinh Thánh dạy, Ðức Chúa Trời phải phó họ cho Sa-tan, để nó mặc tình cám dỗ hoặc tấn công khiến cho nạn nhân rơi xuống tận đáy vực của cuộc sống dung tục, thậm chí ngang với loài thú không biết xấu hổ. Rô-ma 1:24-32 ghi lại như sau: “Ấy vì cớ đó mà Ðức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi chân lý của Ðức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc tạo vật thay thế cho Ðấng Tạo Hóa là Ðấng đáng khen ngợi đời đời! A-men; Ấy vì cớ đó mà Ðức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách trái nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không nhìn biết Ðức Chúa Trời nên Ðức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lịnh Ðức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa.” Khải Huyền 9: 20,21 thì ghi lại như sau: “Còn những người sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lạy ma quỉ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa.”

Trong tất cả các tình trạng sa đọa về phương diện đạo đức kể trên của những người ở trong xiềng xích của ma quỉ, tình trạng sa đọa về tình dục là nổi bật nhất. Phúc âm Mác chương 5 ghi lại chuyện người bị bầy quỉ dữ ám tiết lộ cho chúng ta thấy khía cạnh đồi trụy về phương diện tình dục này. Câu 15 ghi: “Vậy chúng đến cùng Ðức Chúa Giê-su, thấy người đã bị nhiều quỉ ám đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tình thì sợ hãi lắm.” Sự kiện người bị quỉ ám sống trần truồng trong hoang địa cho thấy tình trạng sa đọa lệch lạc của tâm trí liên quan đến tình dục. Cần lưu ý rằng trong các thứ sa đọa, sa đọa về tình dục dường như không có giới hạn. Ma quỉ, tà linh thường tác động tối đa khi một người dại dột nhìn những hình ảnh dâm ô trong báo chí hoặc phim ảnh, video. Ma quỉ sẽ chụp ngay lấy cơ hội, gắn chặt những hình ảnh đó trong trí, rồi kích thích tối đa suy nghĩ và trí tưởng tượng của người đó để nô lệ hóa, cột chặt con người đó bất chấp hạng tuổi, nhưng nhất là thanh thiếu niên vào việc thỏa mãn tình dục một cách phóng túng thậm chí phản tự nhiên như Rô-ma chương 1 đã mô tả. Những người đó nhiều khi không biết rằng mình đang ở trong xiềng xích vô hình của ma quỉ. Những người này cần ý thức rằng nếu không được Chúa giải phóng thì không thể nào tự giải thoát được. Người bị quỉ ám ở tại Ga-đa-ra chỉ có thể được giải thoát khi Chúa Giê-xu đến. Chỉ quyền lực của Chúa Giê-su mới có thể giải cứu và trục xuất tà linh ra khỏi nạn nhân, vì không con người nào có thể tự mình chống nổi sức mạnh của ma quỉ. Giải pháp cho người bị ma quỉ ức hiếp như thế luôn luôn là kêu cầu danh Chúa Cứu Thế Giê-su, vì “ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”
Hết
(theo http://forums.vinagames.org)