PDA

View Full Version : BẢN HƯỚNG DẪN THIẾU NHI XÉT MÌNH XƯNG TỘIhongbinh
10-07-2011, 08:49 AM
BẢN HƯỚNG DẪN THIẾU NHI XÉT MÌNH XƯNG TỘI
(Phỏng theo 10 Điều Răn Chúa và 6 điều luật của Hội Thánh Công Giáo)

A/.CÁC TỘI VỀ ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT.
Thờ Phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự :
1. Con lười cầu nguyện....................................lần
2. Con lười tham dự Thánh Lễ..........................lần
3. Con lười đọc hay làm biếng nghe Lời Chúa.....lần
4. Con nô dỡn trong khi đọc kinh hay dự lễ........lần
5. Con lười biếng học giáo lý............................lần
6. Con dấu tội trọng trong những lần xưng tội....lần
7. Con để tội trọng chưa xưng mà lên rước lễ....lần
8. Con ăn xong chưa đủ 1 giờ mà lên rước lễ.....lần
9. Con tin bói tướng, số đề, dị đoan..................lần
B/CÁC TỘI VỀ ĐIỀU RĂN THỨ HAI.
Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ :
1. Con nói hỗn láo đến Chúa, Đức Mẹ hay các Thánh.............................lần
2. Con kêu tên Chúa mà thiếu lòng kính trọng ......................................lần
3. Con thề gian, thề vặt khi không cần thiết ..........................................lần
C/CÁC TỘI VỀ ĐIỀU RĂN THỨ BA.
Giữ ngày Chúa Nhật :
1. Con bỏ lễ ngày Chúa Nhật khi không đủ lý do.....................................lần
2. Con dự lễ ngày Chúa Nhật thiếu đầu thiếu cuối..................................lần
3. Con làm việc xác trong ngày Chúa Nhật............................................ .l ần
4. Con ăn thịt ngày thứ sáu và không làm việc khác để bù lại...................lần
D/CÁC TỘI VỀ ĐIỀU RĂN THỨ BỐN.
Thảo kính cha mẹ :
1. Con giận ghét, hỗn láo với cha mẹ, Ông Bà, cô dì hay với người lớn tuổi......lần
2. Con không vâng lời hay không giúp đỡ cha mẹ trong những công việc vừa với sức mình...........lần
3. Con nói dối hay đánh lừa cha mẹ.............................................. .. ............lần
4. Con ăn cắp tiền bạc hay đồ dùng của cha mẹ...........................................l ần
5. Con đánh đập, mắng chửi, giận ghét cha mẹ hay anh chị em.....................lần
E/CÁC TỘI VỀ ĐIỀU RĂN THỨ NĂM.
Chớ giết người :
1. Con đánh nhau, gây gỗ, mắng chửi, giận ghét người khác..........................lần
2. Con xúi dục người khác đánh, chửi nhau.............................................. .....lần
3. Con nô dỡn, chạy ngoài đường giao thông dễ gây tai nạn, hay trở ngại lưu thông ................lần
4. Con tụ tập băng nhóm để đánh nhau, nô nghịch, chơi bời, phá phách làm mất an ninh trật tự........lần
5. Con đánh cờ bạc, rượu chè, trai gái, xì ke, ma túy.....................................lần
6. Con ghen tỵ, phách lối với bạn bè............................................... . .............lần
F/CÁC TỘI VỀ ĐIỀU RĂN THỨ SÁU VÀ THỨ CHÍN .
Chớ làm sự dâm dục, chớ muốn vợ chồng người :
1. Con ghép đôi, ghép lứa cho người khác............................................. . .......lần
2. Con chửi thề, nói tục............................................. .. ................................lần
3. Con cố tình xem phim ảnh hoặc sách báo dâm ô để thỏa mãn nhục dục.......lần
4. Con ngẫm nghĩ những tư tưởng về dâm dật để khoái lạc về nhục dục ..........lần
5. Con làm những điều dâm ô một mình hay với người khác............................lần
G/CÁC TỘI VỀ ĐIỀU RĂN THỨ BẢY VÀ THỨ MƯỜI
Chớ lấy của người, chớ tham của người :
1. Con lười biếng học hành, mua chuộc bài vở hay bằng cấp...........................lần
2. Con không gìn giữ đồ dùng học tập cho gia đình đỡ tốn phí.........................lần
3. Con phung phí tiền bạc của cha mẹ vì những lý do giả tạo hay không cần thiết.....lần
4. Con gian lận quay cóp bài kiểm tra hay bài thi...........................................lầ n
5. Con ăn cắp, phá tài sản của người khác, nhà trường, nhà thờ hay của chung.......lần
H/CÁC TỘI VỀ ĐIỀU RĂN THỨ TÁM :
Chớ làm chứng dối :
1. Con nói dối, đánh lừa người khác............................................. . ...............lần
2. Con nói khoác, khoe khoang, đề cao mình quá với sức mình xứng đáng........lần
3. Con cáo gian hay vu vạ cho người khác............................................. . ...............lần

Sưu tầm

hongbinh
10-07-2011, 08:52 AM
BẢN XÉT MÌNH THEO BỔN PHẬN

Ghi chú : bản xét mình này rất phù hợp với độ tuổi các em thiếu nhi XT 3 den TS.

1.Bổn Phận Đối Với Chúa :
- Con đã bỏ Thánh lễ Chúa Nhật hoặc dự lễ không nên.........lần
- Con đã bỏ đọc kinh sáng tối............................................. lầ n
- Khi đọc kinh, dự lễ, con đã ngủ gục, chia trí, nghịch phá.....lần
- Con đã bỏ hoặc lơ là việc học Giáo Lý, đọc Lời Chúa...........lần
- Con đã kêu tên Chúa vô cớ, thề gian, nói dối.....................lần
2. Bổn Phận Đối Với Cha Mẹ :
- Con thiếu Tôn Kính, vâng lời........................................... .lần
- Con lụng bụng chửi lại, cãi lại..........................................l ần
- Con nói dối, nói lời vô phép............................................. l ần
- Con giận hờn, ăn cắp và chưa thú tội...............................lần
- Con không chia sẻ trách nhiệm gia đình............................lần
3. Bổn Phận Đối Với Người Khác :
- Con đánh nhau, cãi nhau, nói xấu, dèm pha người khác.....lần
- Con giận hờn, thù ghét............................................. . .....lần
- Con không giúp đỡ người khác khi có thể..........................lần
- Con ước muốn lấy cắp của người khác..............................lần
( nói rõ lấy cái gì ? Đáng giá bao nhiêu ? Đền trả chưa ? )
- Con ăn, sử dụng của cắp, hoặc xúi dục người khác ăn cắp..lần
4. Bổn Phận Đối Với Chính Mình :
- Con lười biếng bê trễ bổn phận........................................lầ n
- Con nói tục, nghĩ bậy............................................. .. .......lần
- Con đọc sách báo, xem phim ảnh không lành mạnh...........lần
- Con mê ăn quá độ............................................. ... ..........lần
- Con khoe khoang, cậy mình, ghen tức...............................lần
Sưu tầm