CẢI BIÊN TRÒ CHƠI
I. Khái niệm ,khái quát :
- Là 1 hình thức trò chơi .
- Từ 1 trò chơi đã có trước ,ta thêm bớt , thay đổi và bổ sung luật chơi
.
II. Các yếu tố của trò chơi sinh họat tập thể :
Phải :
- Phù hợp cơ bắp .
- Thể hiện được trí tuệ
- Bảo đảm kô gian và thời gian .
Không :
- Cầu kỳ ,phức tạp về vật dụng .
- Không dùng quá sức .
- Không sử dụng nhiểu thời gian cho 1 trò .

….
III. Các yếu tố để cải biên :
Từ trò chơi có sẳn .
hay trò chơi tập thể .
Chúng ta phát triển thành trò chơi khác dựa theo
1. Phản xạ :
- lời nói .
- hành động .
- lời nói và hành động . ( nụ hoa ,hoa nở ,hoa tàn )
- bất chợt . (đánh trống lãng )
- theo nhịp . ( tập làm nhanh )

2. Điều kiện :
- các cơ quan trong cơ thể . ( trăng sáng đời tui …)
- các bài hát có chử A ở đầu ….
3. Âm thanh ,cử chỉ điệu bộ tiếng kêu :
-
alibaba .
- ba tôi ,mà tui ,tui .
- mèo kêu , vịt kêu …

4. Địa điểm vật dụng trò chơi .
5. Câu chuyện hay 1 chủ đề nào đó :
6. Địa điểm ,không gian ,thời gian .

Các anh chị hãy dựa vào các yếu tố ,và các trò chơi có sẳn để tự cãi biên trò chơi ( 10 trò chơi ,các bạn có tự tin kô, nếu tự tin hãy làm va post lên nha , để chúng ta cùng trao đổi và học tập lẫn nhau )
các bạn cần
trò chơi gốc : ( tên gì , luật chơi ,cách chơi thế nào ? )
cải biên thành : ( tên gì , luật chơi ,cách chơi thế nào ? )

chúc các bạn thành công .