Mình là emyeuchuahaidong nè tại vì mình bị mất mật khẩu nên phải tạo tên mới .