Video Clip hướng dẫn làm nút dây trang trí
Một vài video hướng dẫn thực hiện nút dây trang trí
Nút hoa bốn cánh


Nút áo Trung Quốc


Nắm đấm khỉ


Hoa tám cánh


Vòng đeo điện thoại


Dây đeo tay có chữ

Hoa cánh lồng

Tác giả bài viết: CP Servant tổng hợp
Nguồn tin: www.tnttvn.com