Đạo đức thiếu nhi Viet Nam tại hải ngoại và trong nước đang bị đe dọa trầm trọng về những điều nêu ra mới đây, vậy có cần sự thay đổi nào hay không ???

Cám ơn !!!