Mùa Hoa về! Đoàn con thảo của Mẹ reo vui, hân hoan trong những bước chân thơ bé. Rảo nhanh trên đồng hoa tìm những bông đẹp nhất, tươi nhất , thơm nhất về đặt lên Tòa Mẹ. Bước chân - bước đường đời của chúng con còn chông chênh lắm gian nan; Xin Mẹ luôn nâng đỡ phù trì để chúng con vững bước theo Mẹ, theo Con của Mẹ ở đời này cũng như đời sau chẳng cùng Mẹ nhé!