Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2014-2015Gm Giuse Đinh Đức Đạo