DÂNG MÌNH CHO CHÚA TRONG NGÀY LỄ LÁ.TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25.03.2018
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha giàu lòng thương xót, con bắt đầu ngày mới bằng việc chiêm ngắm cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su trong Chúa Nhật Lễ Lá này. Xin cho con biết hi sinh mạng sống mình cho tha nhân, như Chúa Giê-su đã hi sinh chịu khổ hình trên Thập Giá. Con xin dâng lên Cha từng nhịp tim, từng suy nghĩ và từng việc làm đơn sơ nhỏ bé nhất của con trong ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa Thánh Thần mở rộng trái tim con trước những thách đố của nhân loại. Con cũng xin cầu nguyện cách đặc biệt cho những ý nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria...

— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Ôi Thập Giá Chúa Ki-tô, xin khơi dậy nơi con lòng khao khát Chúa, khao khát sự tốt lành và ánh sáng." (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin Thánh Giá của Ngài dẫn lối con đi trong suốt tuần này.

— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, một ngày nữa lại sắp trôi qua, con trở lại với cuộc Thương Khó của Ngài. Con đã có thể vác thập giá mình mà theo Ngài hay chưa? Khổ giá nào là khó khăn nhất nơi cuộc sống của con? Ngày mai, con quyết tâm bước vào Tuần Thánh với trái tim đầy tràn hy vọng và chờ mong ngày Chúa Phục Sinh. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

DÒNG TÊN VIỆT NAM