Cầu Nguyện

Chúa ơi con kính thờ Ngài
Con yêu mến Chúa chỉ Ngài mà thôi
Hằng ngày cầu nguyện mãi thôi
Cầu cho thế giới hết thôi hận thù.

Cho người mắt sáng không mù
Cho người đói rách được bù ấm no
Cầu cho cha mẹ hết lo
Gạo cơm có đủ con no đến trường.

Cầu cho thầy giáo ở trường
Cầu cho bè bạn trong trường đều vui
Cầu cho hành xóm sống vui
Cầu cho đất nước niềm vui sẽ về.

Hằng ngày con vẫn không nề
Vui tươi đến lớp một bề sống ngoan
Niềm vui khi được khen ngoan
Nhà thờ em đến hân hoan mỗi ngày.

Chúa ơi cười với con này
Con yêu mến Chúa hằng ngày mến tin
Lời con nhỏ bé cầu xin
Cùng lòng yêu mến con xin Chúa nhận.

bethichconlua