1. Mở Đầu với Lời Giới Thiệu: Ý Chỉ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

Xin kính chào qúy Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý anh chị, chúng ta đã đến giờ đoc kinh cầu nguyện của phòng trong ngày, thân mời quý Cha, Tu Sĩ và anh chị cùng lắng đọng, và hy sinh chút thời gian, để chúng ta cùng Tôn Vinh Danh Chúa. Xin Thiên Chúa đón nhận lời nguyện của chúng ta dâng lên Chúa, qua lời chuyễn cầu của Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse và các Thánh....
Tháng 6: Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
– Ý chỉ chung: Xin cho mạng xã hội thúc đẩy sự hiệp nhất và tôn trọng người khác trong sự khác biệt.
Trong Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” được Ðức Phaolô VI ban hành ngày 6. 2. 1965 để kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngài viết:
“Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý vàÐẶC BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại này.
Ta ước mong việc này được tổ chức với Nghi thức Phụng vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu được say sưa lòng Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện. Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu về tội lỗi của ta.
Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ được cử hành vào ngày Thứ Bảy sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
“Tôn sùng Trái Tim Mẹ” là một trong ba mệnh lệnh Đức Mẹ đã truyền khi hiện ra tại Fatima năm 1917. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ là tình yêu nguyên tuyền, trong sạch của Mẹ dành cho Thiên Chúa, cũng chính là Trái Tim đã để cho tình yêu Chúa chiếm đoạt, để rồi suốt đời Mẹ là lời đáp trả “xin vâng” trọn vẹn cho thánh ý Chúa Cha. Việc Mẹ Maria luôn luôn ghi nhớ và suy niệm những việc Chúa làm nơi Mẹ là dấu chỉ Trái Tim Mẹ luôn luôn thuộc về Chúa. Nơi Trái Tim Mẹ, chương trình cứu độ của Chúa được thực hiện một cách viên mãn và tròn đầy. Thánh Amađêô đã nói: “Tình yêu tự nhiên đối với Chúa là Con Mẹ và tình yêu siêu nhiên đối với Chúa là Thiên Chúa của Mẹ đều qui tụ trong Trái Tim Mẹ Maria.” Mẹ yêu Chúa nhiều nên con tim Mẹ luôn quy hướng về Chúa và suy nghĩ những điều thuộc về Chúa. Chúng ta nói rằng mình yêu mến Chúa thì tất cả lời nói hay việc làm đều phải quy hướng về Chúa. Hãy năng đến với Mẹ, xin Mẹ dạy chúng ta biết noi gương Mẹ: Tất cả vì Chúa và cho ý Chúa được thưc hiện trong cuộc đời chúng ta. Amen.
Chúng ta tiếp tục nguyện cầu cho nền Công lý và Hòa Bình ở khắp nơi trên toàn thế giới, đặc biệt cho Giáo Hội Việt Nam Thân yêu cuả chúng ta, đó cũng là một thách thức đối với mỗi người chúng ta trên con đường nhân chứng trong môi trường chúng ta đang sống. Và xin cho những chứng từ của chính chúng ta là của lễ dâng Chúa.
Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Xin tuôn đô muôn hồng ân xuống cho Đức Thánh Cha, Hàng Giáo Phẩm, Giám Mục, Linh Mục Tu Sĩ nam nữ khắp nơi, chúng con xin lòng thương xót của Chúa tha hết mọi phần phạt cho các linh hồn, đặc biệt các linh hồn thai nhi, xin cho các linh hồn sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Quê Trời . Cùng với những lời nguyện riêng tư trong thầm kín và trên màn ảnh của mỗi người chúng con. Xin Chúa thương đón nhận những lời cầu của chúng con, và xin ban Ơn Thánh Thần Chúa cho mỗi người chúng con, để cho chúng con trở nên những nhân chứng Tình Yêu của Ngài. Amen


2. Hát Bài: Thánh Ca Dâng Chúa

3. Làm Dấu Thánh Giá; Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần


Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.
Chúng con ly ơn Đức Chúa Thánh Thn thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thn xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Tri, và đốt la kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Tri cho Đức Chúa Thánh Thn xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cu cùng Đức Chúa Tri, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thn xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Tri cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen!

4. Kinh Ăn Năn Tội

-Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


5. Kinh -Tin -Cậy -Mến

-Lạy Chúa, con tin tht có mt Đức Chúa Tri là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Tri có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm Người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điu ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân tht vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen

-Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa s ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đưc lên thiên đàng xem thấy mt Đức Chúa Tri hưng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa s ấy chng có l nào sai được. Amen.

-Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trn tốt trọn lành vô cùng, lạy vì Chúa, thì con thương yêu ngưi ta như mình con vậy. Amen.


6. Kinh Lạy Cha


-Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


7. 12 Kinh Kính Mừng; Để Kính Mến 12 Nhân Đức của Mẹ Maria và cùng với Mẹ tạ ơn Chúa.

-Kính mừng Maria đy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ -Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


8. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima


-Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đc Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thn, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

-Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh Hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.


9. Kinh Hãy Nhớ


Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen


10. Hát: Lắng Nghe Tiếng Chúa

11.
=»†«= BÀN TIỆC LỜI CHÚA =»†«=

http://thanhlinh.net/

11.a. Bài Đọc I; Đáp Ca; Alleluia

11.b. Phúc Âm

11.c. Đọc Bài Suy Niệm

12. Hát Bài: Thánh Ca Dâng Đức Mẹ

13. Kinh Kính Trái Tim Rất Từ Bi Thương Xót Của Chúa Giêsu và Mẹ Maria

Tán tụng, ngợi khen và kính mến Trái Tim rất từ bi thương xót của Chúa và Đức Mẹ!
Chúng con tôn kính, ca tụng hát khen, hết lòng kính mến Trái Tim Chúa và Mẹ; chúng con là kẻ tội lỗi, chạy đến ẩn mình trong Trái Tim hai Đấng, chúng con muốn thuộc về hai Đấng và muốn được luôn luôn ở trong Hai Đấng.
Xin Trái Tim Chúa và Mẹ thanh tẩy, soi sáng, thánh hóa và cứu chữa chúng con. Lạy Chúa Giêsu! chớ gì chúng con được kính mến Chúa; cùng với Rất Thánh Trái Tim Đức Mẹ. Và lạy Mẹ Maria, chớ gì chúng con được kính mến Mẹ như Chúa Giêsu đã mến yêu Mẹ; là Mẹ của Người; và là Đấng Đồng Công với Người trong việc cứu chụôc nhân lọai.
Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, sống động trong Mẹ Maria, và lạy Trái Tim Rất Thánh Mẹ Maria, sống động trong Chúa, xin chúc tụng, tôn kính, ca ngợi hai Đấng đáng được mến yêu và noi gương bắt chước.
Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đồng đâm thâu qua vị tội lỗi chúng con, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Chúa từ trên núi Calvê; lạy Trái Tim Rất Thánh Mẹ Maria đã bị gươm thâu qua khi ngắm nhìn sự đau đớn của Con Chí Thánh chịu đóng đinh để cứu chuộc chúng con. Chớ gì mọi người thế gian chúc tụng, ngợi khen, tôn kính và mến yêu Trái Tim Chúa và Mẹ!
Chúng con tôn vinh sự kết hiệp mật thiết giữa hai Trái Tim cực thánh; và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh về việc này. Chớ gì khắp nơi, từ Nam chí Bắc đều cùng gang lên lời : « chúc tụng, ngợi khen Rất Thánh Trái Tim từ bi thương xót của Chúa Giêsu và Mẹ Maria! »
Lạy Trái Tim rất từ bi thương xót Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin ban ơn cho chúng con biết ăn năn sám hối, xin cất tính ích kỷ khỏi trái tim chúng con, và cho tràn đầy Tình yêu Thiên Chúa, là Cha chúng con, tràn đầy tình yêu của Chúa và Mẹ, tình yêu của người anh chị em chúng con.
Xin hóan cải tâm hồn chúng con, bằng cách ban ơn cho chúng con biết noi theo gương Chúa và Mẹ, xin thiết lập trong tâm hồn mọi người vương quyền chân lý, tình yêu, công lý và thánh thiện của hai Đấng. Xin ngự trị trong gia đình chúng con, trong Hội Thánh, trong xã hội và mọi dân nước.
Chớ gì sự kết hiệp giữa hai Trái Tim cực Thánh Chúa và Mẹ; một sự kết hiệp mật thiết đến nỗi hai Trái Tim trở nên như một; làm cho mọi tinh thần và tâm hồn nhân lọai liên kết với nhau trong sự bình an, hòa thuận, công bằng và tình thương. Amen.


14. Kinh Cám Ơn

-Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con đưc làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên Cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.
Vậy các Thánh ở trên nưc Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cùng hợp cùng các Thánh mà dâng lên Chúa, cùng cám ơn như vậy. Amen


15. Kinh: Trông Cậy; Các Câu Lạy; Làm Dấu Thánh Giá


Chúng con trông cy rất Thánh Đức M Chúa Tri, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen

-Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
-Thương xót chúng con.
-Lạy Trái Tim cc Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
-Cầu cho chúng con.
-Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
-Cầu cho chúng con.
- Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
-Cầu cho chúng con.
-Nữ Vương ban sự bình an.
-Cầu cho chúng con.

Lạy Đức Trinh Vương Hòa Bình là Mẹ thương xót, xin ban ơn cải thiện và thánh hóa dân tộc Việt Nam nhỏ bé chúng con.
Hỡi các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu bầu Chúa, Mẹ ban ơn thánh hóa đặc biệt các Chủ Chăn dân tộc Việt Nam.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử chúc lành cho chúng con. Amen.
Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi sự dữ và dẫn đưa tới cuộc sống muôn đời. Amen.
Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.

16. Lời Cám Ơn Kết Thúc