PHÊRÔ CON LÀ ĐÁ

Sáng tác: Lm. Phêrô Vũ Đình Trác
Thể hiện: Anh Dũng

Audio player

--->DOWNLOAD<---Lạy Thầy, con biết Thầy là ĐẤNG KITÔ - CON THIÊN CHÚA.
Thầy đến trong thế gian như Ánh Sáng, như Nguồn Sống, là Đường Đi.
Thầy biết con mến Thầy, yêu mến Thầy hơn chính mình con,
Yêu mến Thầy, yêu mến Thầy hơn hết trên đời.

Phêrô con là Đá, Phêrô con là Đá, trên viên đá này,
Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy, muôn đời bền vững.
Cho muôn nước satan, bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng,
Nhưng vẫn không hại được con.
Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời,
Con cầm buộc ai, giải thoát ai,
thì trên Trời cũng cầm buộc và giải thoát theo ý con.

Lạy Thầy, con biết Thầy là ĐẤNG THIÊN SAI - do THIÊN CHÚA.
Thầy đến đem phúc lành, xây bác ái, như mạch nước ban trường sinh.
Thầy biết con yếu hèn, con bất tài, nhưng rất thành tâm.
Con vững lòng theo bước Thầy loan báo Nước Trời

Phêrô con là đá, Phêrô con là đá, trên viên đá này,
Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy, muôn đời bền vững.
Cho muôn nước satan, bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng
Nhưng vẫn không hại được con.
Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời.
Con cầm buộc ai, giải thoát ai, thì trên Trời cũng cầm buộc và giải thoát theo ý con.