LI CU NGUYN TRƯỚC DP THI C

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn mạch bảy ơn thiêng Thiên Chúa hằng ban cho nhân loại. Gia đình chúng con sum họp bên nhau, cùng dâng lên Chúa lời khấn nguyện tha thiết trong dịp người con/em/cháu…….. của chúng con sắp bước vào kỳ thi…….. này.

Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn khôn ngoan và sức mạnh xuống trên người con/em/cháu… chúng con đây, để trong học tập cũng như khi làm bài, con/em/cháu…….. chúng con không bị cám dỗ gian lận, nhưng luôn biết cẩn thận, sáng suốt, bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề với hết khả năng Chúa ban. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.