Mẹ Chính Nguồn Cậy Trông
Tác giả: Thanh Nhàn
Phối khí: Duy Ninh
Trình bày: Phanxico Tiến Đạt

Nguồn: DKCatholic Offical-YouTube