Semaphore!
________________________________________
- Hệ thống cờ Semaphore dùng để thể hiện bảng chữ cái Alphabet đặt căn bản trên việc vẫy hai cánh tay của người cầm cở theo một kiểu mẫu đặc biệt.

- Hệ thống này được ông Chappye người Pháp lập ra năm 1974 (có trước morse).

Cờ Semaphore: thường là hình vuông, gồm hai màu vàng và đỏ, được chia bởi một đường chéo mà phần màu đỏ sẽ nằm ở phía trên. Kích thước không nhất định (


Ở Việt Nam thì thường sử dụng màu đỏ và trắng cho màu cờ.

+ số 1 -> 0 ( theo thứ tự là từ A -> J ) .
+ xóa 1 chữ : ngược với chữ L ( / ) -> \ .
+ xóa 1 từ : E ( nhiều lần ) .
+ xóa một bảng tin : đánh lại từ đầu .
+ chuyển đổi số : ngược với chữ T .
+ gồm 2 màu sáng , tối ( dùng tùy theo thời tiết , địa điểm