Các phương pháp buộc Dây với Móc Khóa


Thường các móc khóa được sử dụng để tăng tính linh động. Từ máy câu, dây được lôi ra và buộc vào móc khóa. Từ đó móc khóa có thể dùng để buộc vào đoạn dây đầu cuối, với 'thẻo', với chì nặng hoặc với lưỡi câu. Chúng tôi xin trình bày ở đây các phương pháp được coi là thông dụng nhất. Các phương pháp buộc móc không nhất thiết giống với các nút buộc khác, mặc dù có thể trùng tên. Không nên phương pháp dùng buộc móc cho việc buộc dây trực tiếp vào lưỡi câu.

Buộc Neo (Clinch Knot)

Xỏ đầu dây xuyên qua lổ móc. Gập lại và xoắn đầu đoạn dây xung quanh đầu kia của chính nó khoảng 5-8 vòng. Dùng ngón tay giữ lại lỗ gần móc nhất và xỏ đầu dây qua lổ ngỏ này.

Siết chặt đầu dây và kéo nút lại gần móc. Cẩn thận không để mối dây tuột ra.

Kiểu buộc này hoàn toàn có thể TUỘT ! Nếu bạn không muốn mất cả chì lẫn chài (và cá !), hãy tạo một nút ở đầu dây để giữ nó lại không cho tuột qua.


Buộc Thắt Cổ (Hangman-Knot)

Buộc Thắt Cổ được coi là tuyệt hảo nhất và được dùng rất nhiều. Ðôi khi nó được dùng cả trong viêc buộc vào ... mang cá trong trường hợp quên hay không mang giỏ lưới đi.

Xỏ qua lõ móc khoảng 15cm đầu dây và vòng đầu dây trở lại chiều của chính nó, tạo nên một bụng dây

Xoắn vòng qua bụng dây này khoảng 5-8 vòng xoắn

Xiết lại tạo nên một nút buộc

Kéo nút đã xiết lại gần với móc khóa


Buộc Dây Ðôi (Offshore Swivel Knot)

Cách buộc dây này dùng trong trường hợp buộc dây đôi vào móc và thường dùng ngoài biển (gấp đội độ bền dây).

Ðặt nằm 2 sợi dây ngược nhau và đè lên nhau với khoảng cách chừng 22cm

Tóm đoạn chồng lên nhau như 1 sợi duy nhất và tạo một nút xoắn. Sợi ngắn hơn nên được chuiqua hoàn toàn nút xoắn.

Xoắn như vậy vài ba lần

Ðầu dây còn lại bây giờ cũng được đưa qua nút xoắn một lần

Xiết chặt cả hai sợi dây