PDA

View Full Version : Nhạc sỹ Công Giáo 1. Lm. Nhạc sư Tiến Dũng
 2. Nhạc Sư Phanxicô Hải Linh
 3. Nhạc sỹ Hùng Lân
 4. Nhạc Sỹ Vũ Thành An
 5. Nhạc Sĩ Hiếu-Anh
 6. Lm nhạc-sư Giuse Ngô Duy Linh
 7. Linh mục Paul Văn Chi
 8. Lm Nhạc sỹ Tri Văn Vinh
 9. Linh Mục Hoài Ðức
 10. Linh mục Nhạc sĩ Kim Long
 11. Linh mục Nhạc Sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên
 12. Nhạc Sĩ Thế Thông
 13. Linh Mục Nhạc Sĩ Hoàng Kim
 14. Nhạc Sĩ Phạm Đức Huyến
 15. Nhạc Sĩ Cao Huy Hoàng
 16. Nhạc sĩ Phanxicô
 17. Nhạc Sĩ Đỗ Vy Hạ
 18. Nhạc Sĩ Xuân Thu
 19. Nhạc Sĩ Hoài Chiên
 20. Nhạc Sĩ Đinh Công Huỳnh
 21. Nhạc Sĩ Đinh Công Lý
 22. Nhạc Sĩ Vũ Thái Hòa
 23. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Linh
 24. Nhạc Sĩ Ngọc Khánh
 25. Nhạc sĩ Viết Chung
 26. Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh
 27. Linh mục Nhạc sĩ Vinh Hạnh
 28. Linh Mục Nhạc Sĩ Duy Thiên
 29. Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Thảo, OFM
 30. Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trinh
 31. Nhạc Sĩ Thy Yên
 32. Đức Ông Nhạc Sĩ Phêrô Nguyễn Quang Sách
 33. Lm. Nhạc Sĩ Phương Anh
 34. Đức Ông Nhạc Sĩ Giuse Maria Trần Thanh Phong
 35. Nhạc Sĩ Thiên Quang
 36. Nhạc Sĩ Tuấn Kim
 37. Nhạc Sĩ Khương Huệ
 38. Linh Mục Nhạc Sĩ Cao Vĩnh Phan
 39. Nhạc Sĩ Nguyễn Hùng Lân
 40. Linh Mục Nhạc Sĩ Thái Nguyên
 41. Nhạc Sĩ Linh Huyền Dung
 42. Linh Mục Ns. Sơn Ca Linh
 43. Linh mục Nhạc sĩ Ánh Đăng
 44. Linh mục Nhạc sĩ Ân Đức
 45. Linh Mục Nhạc Sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng
 46. Linh Mục Nhạc Sĩ Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh
 47. Linh Mục Nhạc Sĩ Duy Ân Mai
 48. Linh Mục Nhạc Sĩ Hoàng Diệp
 49. Nhạc sỹ Nguyễn Bách
 50. Nhạc sĩ Giuse Nguyễn Khắc Tuần
 51. Nhạc sĩ Guitare Laurenxo Hải Thoại
 52. Nhạc sĩ phó tế Vũ Thành An
 53. Nhạc sĩ Tiến Linh
 54. Nhạc Sĩ Inhaxiô Nguyễn Hùng Lân
 55. Nhạc Sĩ Thiên Lý
 56. Nhạc sĩ Vũ Đình Ân
 57. Giới thiệu nhạc sĩ vĩ đại- Thánh An Phong.
 58. Nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Tiến
 59. LMNS.VinhSơn Phạm Liên Hùng
 60. NS. Hoàng Phúc
 61. Nhạc Sĩ Viễn Xứ
 62. Nhạc sĩ Ý VŨ
 63. Nhạc sĩ Xuân Tưởng
 64. Linh Mục Nhạc Sĩ Trịnh Ngọc Danh
 65. Lm. Ns Trọng Khẩn
 66. Nhạc sỹ Trần Hòa Yên
 67. Nhạc Sĩ Mai Nguyên Vũ
 68. Xin bản đệm đàn
 69. Linh Mục Nhạc Sĩ Tiến Linh
 70. LmNs. Maria Ignatio Trần Ngân
 71. ĂN TẾT MỘT MÌNH
 72. Linh Mục Nhac Sĩ NGUYỄN LỄ
 73. Lm. Hà Trần
 74. Nhạc sĩ Lâm Bảo Nam
 75. Nhạc sĩ Quốc Vinh
 76. Nhạc sĩ Phan Hùng
 77. LM Viện Phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức
 78. Linh mục Nhạc sĩ Hoàng Luật
 79. Website nhạc của nhạc sĩ Linh Mục Trọng Khẩn
 80. Linh Mục Nhạc Sĩ Mỹ Sơn
 81. Các Nhạc sĩ Công giáo
 82. Nhạc sĩ Sơn Dương
 83. Linh mục Nhạc sĩ Đàm Ninh Hoa
 84. Handel: Người đã hướng âm nhạc về quần chúng
 85. Nhạc sĩ Thy Anh
 86. Nhạc sỹ: Nhất Chi Vũ
 87. Nhạc sĩ Cát Tâm
 88. Nhạc sĩ GIOA-KIM
 89. Nhạc Sĩ Phạm Vĩnh Sơn
 90. Ra Mắt Hội nhạc sỹ Công Giáo Việt Nam tại Hải ngoại
 91. Linh mục - Nhạc sĩ Roco Nguyễn Duy “Phục vụ có bao giờ là đủ!”
 92. Nhạc Sĩ Phạm Trung
 93. NS Nguyễn Văn Hiển
 94. Về Nhạc sĩ Hoàng Vũ
 95. Nhạc sỹ Thanh Chương