PDA

View Full Version : Ca Trưởng - Nhạc Trưởng 1. Mẫu Gương Ca Trưởng
 2. Gương Tốt Ca Trưởng
 3. Tài Liệu Ca Trưởng - Lớp Ca Trưởng Cấp I
 4. Một số nhạc cụ
 5. XIN TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC NHẠC
 6. Tài Liệu Ca Trưởng I & II
 7. Nhạc sĩ Tiến linh với công việc viết bản đệm đàn phụng vụ
 8. DVD Điều Khiển Hợp Ca 1 - Ns. Phạm Đức Huyến
 9. Mong các ý kiến của các ca trưởng về phụng vụ Thánh Nhạc nhân dịp Đại Hội Dân Chúa 2010 sắp tới
 10. Video Điều Khiển Hợp Ca 1 - Ns. Phạm Đức Huyến
 11. Hát Thánh ca thế nào?
 12. Xin địa chỉ học nhạc đạo Hà Nội: organ, thanh nhạc
 13. Giỗ 25 năm cố Nhạc sư Phanxicô Átxidi Hải Linh
 14. Ca đoàn chính tòa Bùi Chu - Có phải là nơi khai sinh ra nhạc đoàn Sao Mai?