PDA

View Full Version : Lời Chúa Hằng ngàyPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1. Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên
 2. Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên
 3. Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên
 4. Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên Năm I
 5. Lời Chúa thứ tư tuần XVIII Thường niên C
 6. Lời Chúa và suy niệm LC thứ năm Tuần 18 Thường niên C
 7. Lời Chúa và suy niệm LC thứ sáu Tuần 18-Lễ Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo
 8. Lời Chúa và Suy Niệm ngày 16-8
 9. Lời Chúa Ngày 18/8
 10. Lời Chúa và suy niệm LC thứ bảy Tuần 19 thường niên C
 11. Lời Chúa Thứ 3, 21/8
 12. Lời Chúa thứ 4 ,22/8
 13. Lời Chúa thứ 5 ,23/8
 14. Lời Chúa 24/8
 15. Lời Chúa và suy niệm LC thứ hai Tuần 21 thường niên C
 16. Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên Năm I
 17. Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên Năm I
 18. Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên Năm I
 19. Thứ Sáu Bảy XXI Thường Niên Năm I
 20. Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên Năm I
 21. Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên Năm I
 22. Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên Năm I
 23. Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên Năm I
 24. Thứ Năm Sáu XXII Thường Niên Năm I
 25. Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên Năm I
 26. Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên Năm I
 27. Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên Năm I
 28. Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên Năm I
 29. Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm I
 30. Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên Năm I
 31. Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên Năm I
 32. Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm I
 33. Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên Năm I
 34. Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên Năm I
 35. Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên Năm I
 36. Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm I
 37. Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên Năm I
 38. Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên Năm I
 39. Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Năm I
 40. Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên Năm I
 41. Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên Năm I
 42. Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên Năm I
 43. Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên Năm I
 44. Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên Năm I
 45. Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên Năm I
 46. Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên Năm I
 47. Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Năm I
 48. Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên Năm I
 49. Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên
 50. Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên
 51. Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên
 52. Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên
 53. Lễ Kính Thánh Luca (18-10-2007)
 54. Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên
 55. Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên
 56. Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên
 57. Thứ Ba Tuần Tuần XXIX Thường Niên
 58. Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên
 59. Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên
 60. Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên
 61. Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên
 62. Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên
 63. Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên
 64. Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên
 65. Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên Năm I
 66. Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên
 67. Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên
 68. Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên
 69. Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên
 70. Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên
 71. Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên
 72. Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên
 73. Thứ Tư Tuần Tuần XXXII Thường Niên
 74. Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên
 75. Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 76. Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên
 77. Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên
 78. Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên
 79. Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên
 80. Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên
 81. Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
 82. Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng
 83. Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục (3-12-2007)
 84. Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
 85. Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng
 86. Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng
 87. Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng
 88. LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (8-12-2007)
 89. Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng
 90. Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng
 91. LỂ ĐỨC MẸ GUADALUPE (12-12-2007)
 92. Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng
 93. Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng
 94. Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng
 95. Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng
 96. Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng
 97. Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng
 98. Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng
 99. Thứ Năm Tuần 3 Mùa Vọng
 100. Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Vọng
 101. Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Vọng
 102. Thứ Hai Tuần 4 Mùa Vọng
 103. Ngày 25 - 12 - Đại Lễ Chúa Giáng Sinh.
 104. Lễ Thánh Têphanô Tử Đạo (26-12-2007)
 105. Ngày 26 - 12 -Lễ Thánh Têphanô, Tiên Khởi Tử Đạo.
 106. Lễ Thánh Gioan Tông Đồ (27-12-2007)
 107. LỂ CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO (28-12-2007)
 108. Thừ Bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
 109. Thứ hai 31-12 : Ngày Bảy Tuần Bát Nhật GS
 110. Thứ ba 1-1 :Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
 111. Thứ tư 02-1 : tuần II Giáng Sinh
 112. Thứ năm 03-1 :tuần II Giáng Sinh
 113. Thứ sáu 04-1 : tuần II Giáng Sinh
 114. Thứ bảy 05-1 : tuần II Giáng Sinh
 115. Thứ hai 07-1 : tuần III Giáng Sinh
 116. Thứ ba 08-1 : tuần III Giáng Sinh
 117. Thứ tư : tuần III Giáng Sinh
 118. Thứ năm : tuần III Giáng Sinh
 119. Thứ sáu :Tuần III Giáng Sinh
 120. Thứ bảy : Tuần III Giáng Sinh
 121. Thứ Hai : Tuần I Thường Niên Năm I
 122. Thứ Ba Tuần I Thường Niên Năm I
 123. Thứ Tư Tuần I Thường Niên Năm I
 124. Thứ Năm Tuần I Thường Niên Năm I
 125. Thứ Sáu Tuần I Thường Niên Năm I
 126. Thứ Bảy Tuần I Thường Niên Năm I
 127. Thứ Hai Tuần II Thường Niên Năm I
 128. Thứ Ba Tuần II Thường Niên Năm I
 129. Thứ Tư Tuần II Thường Niên Năm I
 130. Thứ Năm Tuần II Thường Niên Năm I
 131. Thứ Bảy Tuần II Thường Niên Năm I
 132. Thứ Hai Tuần III Thường Niên Năm I
 133. Thứ Ba Tuần III Thường Niên Năm I
 134. Thứ Tư Tuần 3 Thường Niên Năm I
 135. Thứ Năm Tuần III Thường Niên Năm I
 136. Thứ Sáu Tuần III Thường Niên Năm I
 137. Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Trong Đền Thánh
 138. Thứ Hai Tuần IV Thường Niên Năm I
 139. Thứ Ba Tuần IV Thường Niên Năm I
 140. Ngày 6 - 2: Thứ Tư Lễ Tro Đầu Mùa Chay
 141. Ngày 7 - 2 : Thứ Năm Sau Lễ Tro
 142. Ngày 8 - 2 : Thứ Sáu Sau Lễ Tro
 143. Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Năm I
 144. Thứ Ba Tuần II Mùa Chay Năm I
 145. Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Năm I
 146. Thứ Năm Tuần II Mùa Chay Năm I
 147. Thứ Năm Tuần II Mùa Chay
 148. Ngày 22-2 : Lễ Tông Toà Thánh Phêrô
 149. Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay Năm I
 150. Thứ Hai Tuần III Mùa Chay
 151. Thứ Ba Tuần III Mùa Chay Năm I
 152. Thứ Tư Tuần III Mùa Chay Năm I
 153. Thứ Năm Tuần III Mùa Chay Năm I
 154. Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Năm I
 155. Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay Năm I
 156. Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Năm I
 157. Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Năm I
 158. Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Năm I
 159. Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay Năm I
 160. Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Năm I
 161. Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Năm I
 162. Thứ Hai Tuần V Mùa Chay Năm I
 163. Thứ Ba Tuần V Mùa Chay Năm I
 164. Thứ Tư Tuần V Mùa Chay Năm I
 165. Thứ Năm Tuần V Mùa Chay Năm I
 166. Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Năm I
 167. Ngày 15-3 : LỂ KÍNH THÁNH GIUSE
 168. Thứ Hai Tuần Thánh Năm ABC
 169. Thứ Ba Tuần Thánh Năm ABC
 170. Thứ Tư Tuần Thánh Năm ABC
 171. Thứ Năm Tuần Thánh Năm ABC
 172. Thứ Sáu Tuần Thánh Năm ABC
 173. Thứ Bảy Tuần Thánh Năm ABC
 174. Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm ABC
 175. Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm ABC
 176. Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm ABC
 177. Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm ABC
 178. Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm ABC
 179. Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm ABC
 180. Ngày 31-3 : LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ
 181. Thứ Ba Tuần II Phục Sinh Năm ABC
 182. Thứ Tư Tuần II Phục Sinh Năm ABC
 183. Thứ Năm Tuần II Phục Sinh Năm ABC
 184. Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh Năm ABC
 185. Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh Năm ABC
 186. Thứ Hai Tuần III Phục Sinh Năm ABC
 187. Thứ Ba Tuần III Phục Sinh Năm ABC
 188. Thứ Tư Tuần III Phục Sinh Năm ABC
 189. Thứ Năm Tuần III Phục Sinh Năm ABC
 190. Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh Năm ABC
 191. Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh Năm ABC
 192. Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh Năm ABC
 193. Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Năm ABC
 194. Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh Năm ABC
 195. Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh Năm ABC
 196. Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh Năm ABC
 197. Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh Năm ABC
 198. Thứ Hai Tuần V Phục Sinh Năm ABC
 199. Thứ Ba Tuần V Phục Sinh Năm ABC
 200. Thứ Tư Tuần V Phục Sinh Năm ABC
 201. Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Năm ABC
 202. Ngày 25-4 : LỄ KÍNH THÁNH MÁCCÔ
 203. Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh Năm ABC
 204. Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Năm ABC
 205. Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh Năm ABC
 206. Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Năm ABC
 207. LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
 208. Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh Năm ABC
 209. Lễ Thánh Philípphê và Giacôbê, Tông Đồ
 210. Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Năm ABC
 211. Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh Năm ABC
 212. Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Năm ABC
 213. Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Năm ABC
 214. Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Năm ABC
 215. Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Năm ABC
 216. Thứ Hai Tuần VI Thường Niên Năm I
 217. Thứ Ba Tuần VI Thường Niên Năm I
 218. Lễ Thánh Mátthia, Tông Đồ, Lễ Kính
 219. Thứ Năm Tuần VI Thường Niên Năm A
 220. Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên Năm A
 221. Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên Năm A
 222. Thứ Hai Tuần VII Thường Niên Năm A
 223. Thứ Ba Tuần VII Thường Niên Năm A
 224. Thứ Tư Tuần VII Thường Niên Năm A
 225. Thứ Năm Tuần VII Thường Niên Năm A
 226. Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên Năm A
 227. Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên Năm A
 228. Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên Năm A
 229. Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên Năm A
 230. Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên Năm A
 231. Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên Năm A
 232. Ngày 30-5 : LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
 233. Ngày 31-5 : Lễ Đức Mẹ Đi Viếng
 234. Thứ Hai Tuần IX Thường Niên Năm A
 235. Thứ Ba Tuần IX Thường Niên Năm A
 236. Thứ Tư Tuần IX Thường Niên Năm A
 237. Thứ Năm Tuần IX Thường Niên Năm A
 238. Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên Năm A
 239. Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên Năm A
 240. Thứ Hai Tuần X Thường Niên Năm A
 241. Thứ Ba Tuần X Thường Niên Năm A
 242. Ngày 11-6 : LỄ THÁNH BARNABA TÔNG ĐỒ
 243. Thứ Năm Tuần X Thường Niên Năm A
 244. Thứ sáu Tuần X Thường Niên Năm A
 245. Thứ Bảy Tuần X Thường Niên Năm A
 246. Thứ Hai Tuần XI Thường Niên Năm A
 247. Thứ Ba Tuần XI Thường Niên Năm A
 248. Thứ Tư Tuần XI Thường Niên Năm A
 249. Thứ Năm Tuần XI Thường Niên Năm A
 250. Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên Năm A