PDA

View Full Version : Trang Thơ Audio 1. CD Thơ: Trở Về
 2. Sứ Điệp Tình Thương
 3. Sứ Điệp Tình Thương - Phần I
 4. Cuộc đời Thánh TêRêXa
 5. Dâng Mẹ
 6. Thiên Chức Linh Mục
 7. Tháng Hoa_Tháng của các Linh Mục
 8. Một Cõi Riêng Tư
 9. HERE I AM LORD
 10. Suy nghi.......
 11. I OFFER MY LIFE
 12. Cuộc Đời Thánh TêRêSa Hài Đồng GiêSu
 13. Năm phụng vụ
 14. Xuân Và Thời Gian (Thơ: Xuân Ly Băng)
 15. Em rất muốn
 16. Mái Tóc và sự từ bỏ
 17. Có một chiều như thế
 18. Tản mạn một chút hai chữ tình yêu
 19. Nghĩa Mẹ Tình Cha qua hình ảnh Quê Hương Thổ Hoàng
 20. Cúi xuống
 21. Lời Hát Cuối Cho Anh
 22. Suy tư về người hát rong
 23. Tự tình tuổi 40
 24. Thánh Lễ 25 Năm Hồng Ân Hôn Phối Và Một Thoáng Tâm Tình
 25. Màu trắng cánh cò
 26. Ngày bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót và một chút nhìn lại
 27. Giáo Họ Xuân Tinh và một thoáng tâm tình nhìn lại sau thánh lễ Đặt Viên Đá Xây dựng Thánh Đường
 28. Tản mạn " Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu"
 29. Chút tâm tình nói với tôi sau ngày sinh nhật
 30. Tản Mạn : ” Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau”
 31. Nhớ Và Biết Ơn Mẹ Trong Những Vần Ca Dao
 32. Tản mạn " Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu"