PDA

View Full Version : Thánh Phêrô Tông Đồ 1. NHỮNG LỜI TÂM TÌNH ĐẦU TIÊN CỦA ĐGH BÊNÊĐÍCTÔ XVI
 2. SỰ THAY ĐỔI LẠ LÙNG & MAU CHÓNG CỦA ÔNG PHÊRÔ
 3. Phêrô - người môn đệ được cất nhắc làm đầu Hội Thánh
 4. Nhà thờ Thánh Phêrô
 5. Tương quan của thánh Phaolô với các Tông Đồ và tầm quan trọng của Truyền Thống Giáo Hội
 6. Phép Lạ Của Thánh Phêrô
 7. CẢM NGHIỆM VỀ HAI THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ
 8. Một số hình ảnh về nhà thờ Thánh Phê-Rô
 9. Bài hát về Hai Vị Thánh
 10. Kinh cầu cùng thánh Phêrô tông đồ
 11. NGÀY 22 THÁNG HAI -TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ
 12. Mộ Thánh Phêrô
 13. VIDEO THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ (P1)
 14. VIDEO THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ (P2)
 15. Hai Vì Sao Sáng
 16. Quan hệ giữa thánh Phêrô và Phaolô thế nào?
 17. MẮNG PHÊRO ĐỂ VÂNG LỜi CHÚA CHA
 18. NGÔI NHÀ CỦA THÁNH PHÊRÔ TẠI CA-PHÁC-NA-UM
 19. MỘT BÀI CẢM NHẬN HAY VỀ THÁNH PHÊRÔ
 20. Chúa Giêsu và Phêrô
 21. CHÚA NHẬT LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ
 22. Thăm Công trường Thánh Phêrô