PDA

View Full Version : Sách nhạc - Tuyển tập Thánh Ca 1. Quà tặng dành cho Ca Đoàn - Ca trưởng và Quý ACE!
 2. Sách nhạc - Cát Biển Sao Trời
 3. Trang đệm đàn
 4. Thánh nhạc Phụng vụ của Lm. Pet.Trương Huy Hoàng
 5. Giới thiệu Tuyển tập Thánh Ca Việt Nam
 6. Giới thiệu Tuyển Tập Thánh Tình Ca của Linh Mục Thái Nguyên
 7. Tờ Bướm các ấn phẩm của Linh mục Thái Nguyên
 8. Khai sinh Bộ Lễ Seraphim - Bài Thương Khó và Mừng Vui Lên (Exsultet)
 9. Bài Thương Khó theo Thánh Matthêô (PASSIO) - Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa
 10. Bài Thương Khó theo Thánh Gioan (PASSIO) - Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa
 11. Mừng Vui Lên (Exsultet) - Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa
 12. Tự sắc của ĐGH Gioan Phaolô II (Bản dịch của Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa)
 13. Tuyển tập Thánh ca - Lm. Huy Hoàng
 14. Chúc Tụng Ca (Tuyển tập Thánh Ca - Thánh vịnh - Các Bộ Lễ) - Trần Quang Hiển
 15. Tuyển tập Thánh Ca Ns. 7 Thứ (Cập nhật 14/02/2017)
 16. Tuyển tập Thánh Ca Lm. Ns. Ân Đức (Cập nhật 14/02/2017)
 17. Tuyển tập Thánh Ca Ns. Anh Tuấn (Cập nhật 14/02/2017)
 18. Tuyển tập Thánh Ca Lm. Ns. Bạch Vân (Cập nhật 14/02/2017)
 19. Tuyển tập Thánh Ca Ns. Bùi Công Thuấn (Cập nhật 14/02/2017)
 20. Tuyển tập Thánh Ca Ns. Cao Minh Thắng (Cập nhật 14/02/2017)
 21. Tuyển tập Thánh Ca Ns. Cao Thanh Hoàng (Cập nhật 16/02/2017)
 22. Tuyển tập Thánh Ca Ns. Chính Tâm (Cập nhật 16/02/2017)
 23. Tuyển tập Thánh Ca Lm. Ns. Đàm Ninh Hoa (Cập nhật 16/02/2017)
 24. Tuyển tập Thánh Ca Ns. Đặng Đình Khoa (Cập nhật 16/02/2017)
 25. Tuyển tập Thánh Ca Ns. Đặng Ngọc Ẩn (Cập nhật 16/02/2017)
 26. Tuyển tập Thánh Ca Ns. Đăng Khoa (Cập nhật 16/02/2017)
 27. Tuyển tập Thánh Ca Ns. Đăng Thiên (Cập nhật 16/02/2017)
 28. Sách nhạc: Hát Lời Chúa - Lm. Mi Trầm (Imprimatur - Gp. Nha Trang: 30.6.2020)
 29. Tập nhạc: Hành Hương Cùng Mẹ - Lm. la Thập Tự (Imprimatur - Gp. Qui Nhơn: 08.01.2019)