PDA

View Full Version : Bài Giảng Lễ - Bài Suy niệm hằng ngày  1. Xem thông tin về địa chỉ và các giờ lễ tại các nhà thờ Việt Nam
  2. Chương trình Việt Ngữ (Đài Vatican hôm nay)
  3. Ngày 05.08 - Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Maria
  4. Ngày 15.08 - Đức Maria hồn xác lên trời