PDA

View Full Version : Lễ Chúa Nhật và Lễ Trọng 1. Bài giảng CN 15B-LM Thành Tâm
 2. Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ
 3. Lễ Kính Thánh Nữ Theresa ngày 1/10
 4. CHÚA NHẬT 30 TN NĂM B-Bài giảng của LM Giuse Đinh quang Thịnh
 5. CN 31 TN B, Lm. Nguyễn Ngọc Hải, DCCT
 6. CN 32 TN B 08.11.2009, Lm. Lê Quang Uy, DCCT
 7. CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM B, Lm. Raphael Xuân
 8. Chúa Nhật 34 - LỄ CHÚA KITÔ VUA
 9. CN 33 TN B 15.11.2009, Lm. Nguyen Thanh Tam, DCCT.
 10. CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA VỌNG (NĂM C)
 11. CN 1 MV C 29.11.2009, Lm. Nguyễn Hữu Hạnh, DCCT
 12. CN II MÙA VỌNG (NĂM C)
 13. CN 2 MV C 6.12.2009, Lm. Nguyễn Thể Hiện, DCCT
 14. LỄ ĐỨC MẸ MARỈA VÔ NHIỄM NGUYÊn TỘI
 15. CHÚA NHẬT THỨ BA MÙA VỌNG (NĂM C)
 16. CN 3 MV C 13.12.2009, Lm. Nguyễn Thành Tâm, DCCT
 17. CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG (NĂM C)
 18. CN 4 MV C 20.12.2009, L.m Lê Quang Uy, DCCT
 19. ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng lễ Đêm Giáng Sinh 2009 - NT Tân Định
 20. ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn giảng lễ Đêm Giáng Sinh 2009 - NT Đức Bà Sài Gòn
 21. 24 & 25 tháng 12/2009: LỄ VỌNG & LỄ GIÁNG SINH NĂM C
 22. Lễ Thánh Gia 27.12.2009, Lm. Phan Đức Hiệp, DCCT
 23. LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM C
 24. MẸ THIÊN CHÚA VÀ MẸ NHÂN LOẠI
 25. LỄ HIỂN LINH NĂM C
 26. ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 27. LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C
 28. CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM C
 29. CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM C (24 tháng 1/2010)
 30. CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM C (31 tháng 1/2010)
 31. CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM C (07 tháng 2/2010)
 32. CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN NĂM C (14 tháng 2/2010)
 33. Thánh Lễ Giao Thừa, Lm. Lê Đình Phương, DCCT
 34. CN1 Mùa Chay năm C: Bài giảng của ĐGM Nguyễn Khảm
 35. Thánh lễ giao thừa Canh Dần tại Vương cung Thánh đường TGP.TPHCM
 36. 21 tháng 2/2010: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C
 37. CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C (28 tháng 2/2010)
 38. Bài giảng của ĐGM Nguyễn Khảm (CN2 Mùa Chay năm C)
 39. CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C (7 tháng 3/2010)
 40. CN3 Mùa Chay năm C: Bài giảng của ĐGM Nguyễn Khảm
 41. CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C (14 tháng 3/2010)
 42. CN4 Mùa Chay năm C: Bài giảng của ĐGM Nguyễn Khảm
 43. CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C (21 tháng 3/2010)
 44. CN5 Mùa Chay năm C (ĐGM Nguyễn Khảm)
 45. Lễ Kính Thánh Giuse (Gm. Nguyễn Khảm)
 46. CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C (28 tháng 3/2010)
 47. CN Lễ Lá năm C: Bài giảng của ĐGM Nguyễn Khảm
 48. THỨ SÁU TUẦN THÁNH NĂM C (02 tháng 4/2010)
 49. Bài giảng "Thứ Sáu Tuần Thánh" (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 50. Bài giảng "Thứ Năm Tuần Thánh"
 51. Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn
 52. Bài giảng "Đêm Vọng & Chúa Nhật I Phục Sinh"
 53. CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM C (04 tháng 4/2010)
 54. Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn: Đêm Vọng Phục Sinh 2010
 55. Xem thông tin về địa chỉ và các giờ lễ tại các nhà thờ Việt Nam
 56. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C (11 tháng 4/2010)
 57. CN2 Phục Sinh C (ĐGM Nguyễn Khảm giảng)
 58. Đại Lễ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
 59. CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C (18 tháng 4/2010)
 60. Chúa Nhật Thứ 3 Phục Sinh Năm C (ĐGM Nguyễn Văn Khảm)
 61. CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (25 tháng 4/2010)
 62. CN 4 Phục Sinh Năm C (ĐGM Nguyễn Khảm giảng)
 63. CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C (2 tháng 5/2010)
 64. CN 5 Phục Sinh C: ĐGM Nguyễn Khảm giảng
 65. CN 5 Phục Sinh năm C, Lm. Lê Quang Uy, DCCT, Lễ Xa Quê
 66. CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C (tháng 5/2010)
 67. CN 6 Phục Sinh C (ĐGM Nguyễn Khảm giảng)
 68. CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI NĂM C (16 tháng 5/2010)
 69. CN 7 Phục Sinh C (ĐGM Nguyễn Khảm giảng)
 70. CN Lễ Chúa Giêsu Lên Trời năm C, Lm. Lê Quang Uy, DCCT
 71. CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C (23 tháng 05, 2010)
 72. Chia sẻ nhân ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
 73. LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (ĐGM Nguyễn Văn Khảm)
 74. CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C (30 tháng 5/2010)
 75. CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM C (13 tháng 6/2010)
 76. CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM C (20 tháng 6/2010)
 77. CN 13 QN C, Lm. Lê Quang Uy, DCCT
 78. Phuc âm CN 13 TNC Lc 9:51-62
 79. CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM C
 80. CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM C (11 tháng 7/2010)
 81. CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM C (18 tháng 7/2010)
 82. CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C (25 tháng 7/2010)
 83. CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM C (1 tháng 8/2010)
 84. CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM C (8 tháng 8/2010)
 85. CHÚA NHẬT MỪNG MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI NĂM C (15 tháng 8/2010)
 86. CHÚA NHẬT 21 THƯƠNG NIÊN NĂM C (22 tháng 8/2010)
 87. ĐGM Nguyễn Khảm: Bài giảng CN 21 TN C
 88. CHÚA NHẬT 23 THƯƠNG NIÊN NĂM C (5 tháng 9/2010)
 89. CHÚA NHẬT 24 THƯƠNG NIÊN NĂM C (12 tháng 9/2010)
 90. CHÚA NHẬT 25 THƯƠNG NIÊN NĂM C (19 tháng 9/2010)
 91. Chúa Nhật 25 Thường Niên C (Nhạc/Bài giảng: ĐGM Nguyễn Khảm)
 92. Thánh lễ Giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
 93. CHÚA NHẬT 26 THƯƠNG NIÊN NĂM C (26 tháng 9/2010)
 94. Bài Giảng Đức Giám Mục Phê rô Nguyễn Văn Khảm-CHÚA NHẬT 26 THƯƠNG NIÊN NĂM C (26 tháng 9/2010)
 95. CHÚA NHẬT 27 THƯƠNG NIÊN NĂM C (3 tháng 10/2010)
 96. Chúa nhật 27 thường niên C - (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)
 97. CHÚA NHẬT 28 THƯƠNG NIÊN NĂM C (10 tháng 10/2010)
 98. Chúa nhật 28 Thường Niên C (ĐGM Nguyễn Vân Khảm)
 99. CHÚA NHẬT 29 THƯƠNG NIÊN NĂM C (17 tháng 10/2010)
 100. Chúa Nhật 29 Thường Niên (Gm. Nguyễn Văn Khảm)
 101. Chúa nhật Truyền Giáo CN 30 Thường Niên (Gm. Nguyễn Văn Khảm)
 102. CHÚA NHẬT 31 THƯƠNG NIÊN NĂM C (31 tháng 10/2010)
 103. Chúa nhật 31 thường niên năm C (ĐGM Nguyễn Văn Khảm)
 104. Bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ - 2004 (ĐGM Nguyễn Khảm)
 105. Bài giảng "Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời" - 2004, (ĐGM Nguyễn Văn Khảm)
 106. CHÚA NHẬT 32 THƯƠNG NIÊN NĂM C (7 tháng 11/2010)
 107. Chúa nhật 32 Thường Niên C (ĐGM Nguyễn Văn Khảm)
 108. CHÚA NHẬT 32 QN C, Lm. Lê Quang Uy, DCCT, Lễ Xa Quê
 109. CHÚA NHẬT 33 THƯƠNG NIÊN NĂM C (14 tháng 11/2010)
 110. Chúa nhật 33 Thường Niên C: Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam (ĐGM Nguyễn Văn Khảm)
 111. CHÚA NHẬT 34 THƯƠNG NIÊN NĂM C: LỄ CHÚA KITÔ VUA (21 tháng 11/2010)
 112. Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ (Bài giảng: ĐGM Nguyễn Vân Khảm)
 113. CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A (28 tháng 11/2010)
 114. CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A (5 tháng 12/2010)
 115. Chúa nhật II Mùa Vọng A (ĐGM Nguyễn Khảm)
 116. Chúa nhật III Mùa Vọng A (ĐGM Nguyễn Khảm )
 117. CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A (12 tháng 12/2010)
 118. Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm. Phạm Trung Thành, DCCT
 119. CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A
 120. Chúa nhật IV Mùa Vọng A (ĐGM Nguyễn Khảm )
 121. LỄ VỌNG & NỬA ĐÊM GIÁNG SINH NĂM A (24 tháng 12/2010 )
 122. LỄ CHÚA GIÊSU GIÁNG SINH NĂM A
 123. TTMV TGP: Mừng Chúa Giáng Sinh (Nguyễn Văn Khảm)
 124. LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM A (26/12/2010)
 125. LỄ HIỂN LINH NĂM A (2 tháng 1/2011)
 126. Lễ Chúa Hiển Linh - Năm A (02/01/2011)
 127. LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A (9 tháng 1/2011)
 128. CHÚA NHẬT THỨ II THƯƠNG NIÊN NĂM A (16 tháng 1/2011)
 129. CHÚA NHẬT THỨ III THƯƠNG NIÊN NĂM A (23 tháng 1/2011)
 130. Chúa nhật Tuần thứ III Thường niên A (ĐGM Nguyễn Vân Khảm)
 131. CHÚA NHẬT THỨ IV THƯƠNG NIÊN NĂM A (30 tháng 1/2011)
 132. CHÚA NHẬT THỨ V THƯƠNG NIÊN NĂM A (6 tháng 2/2011)
 133. CHÚA NHẬT THỨ V THƯƠNG NIÊN NĂM A( Đức Cha Khảm)
 134. CHÚA NHẬT THỨ VI THƯƠNG NIÊN NĂM A (6 tháng 2/2011)
 135. Chúa nhật VI Thường niên A (12/02/2011)
 136. CHÚA NHẬT THỨ VII THƯƠNG NIÊN NĂM A (13 tháng 2/2011)
 137. CHÚA NHẬT THỨ VIII THƯƠNG NIÊN NĂM A (27 tháng 2/2011)
 138. CHÚA NHẬT THỨ IX THƯƠNG NIÊN NĂM A (6 tháng 3/2011)
 139. Chúa nhật IX Thường Niên A (ĐGM Nguyễn Khảm)
 140. CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY NĂM A (13 tháng 3/2011)
 141. Chúa nhật I Mùa Chay - Năm A (ĐGM Nguyễn Khảm )
 142. Chúa nhật II Mùa Chay A
 143. CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A (ĐGM. Nguyễn Văn Khảm)
 144. CN 4 Mùa Chay năm A, ( Lm. Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT 8g sáng Chúa Nhật 3.4.2011 )
 145. Chúa nhật IV Mùa Chay A (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 146. Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay (GM. Nguyễn Văn Khảm)
 147. Chúa nhật Lễ Lá - Năm A (Nhạc/Bài giảng: ĐGM Nguyễn Khảm )
 148. CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A (24 tháng 4/2011)
 149. VCTĐ Đức Bà Sài Gòn: Lễ Tiệc Ly 2011
 150. VCTĐ Đức Bà Sài Gòn: Đêm vọng Phục Sinh 2011
 151. CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A (8 tháng 5/2011)
 152. Chúa nhật IV Phục Sinh A (CN 15/5/2011 TGPSG)
 153. CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A (15 tháng 5/2011)
 154. CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A (22 tháng 5/2011)
 155. Chúa nhật V Phục Sinh A (05/22/2011)
 156. CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A (12 tháng 6/2011)
 157. Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A
 158. CHÚA NHẬT LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM A (26 tháng 6/2011)
 159. CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A (3 tháng 7/2011)
 160. CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A (10 tháng 7/2011)
 161. Chúa nhật 15 Thường niên A (ĐGM Nguyễn Khảm)
 162. CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A (17 tháng 7/2011)
 163. Chúa nhật 16 Thường niên A (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 164. CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A (24 tháng 7/2011)
 165. Chúa nhật 17 thường niên A (TGPSG 20/07/2011)
 166. Chúa nhật 18 Thường niên A (27/07/2011)
 167. CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM A (7 tháng 8/2011)
 168. Chúa nhật 19 Thường niên A (Gm. Nguyễn Văn Khảm)
 169. CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A (14 tháng 8/2011)
 170. Chúa nhật 20 Thường niên A (Gm. Nguyễn Văn Khảm)
 171. CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A (21tháng 8/2011)
 172. Chúa nhật 21 Thường niên A T5, (18/08/2011 Gm. Nguyễn Vân Khảm)
 173. CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A (28tháng 8/2011)
 174. Chúa nhật 22 Thường niên A (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm )
 175. CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A (04tháng 08/2011)
 176. Chúa nhật 23 Thường niên A (Gm. Nguyễn Văn Khảm)
 177. Chúa nhật 24 Thường niên năm A (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm )
 178. Chúa nhật 25 Thường niên năm A (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 179. Chúa nhật 26 Thường niên năm A (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 180. Chúa nhật 27 Thường niên A (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 181. Chúa nhật 28 Thường niên năm A (Gm. Nguyễn Văn Khảm)
 182. Chúa nhật 29 Thường niên A (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 183. Chúa nhật 30 Thường niên năm A (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 184. Chúa nhật 31 Thường niên năm A (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 185. Lễ Các Thánh Nam Nữ 2011 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn
 186. Bài giảng "Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời" - 2004
 187. Chúa nhật 32 Thường niên năm A (Gm. Nguyễn Văn Khảm)
 188. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Năm A (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 189. Lễ Chúa Kitô Vua - Chúa nhật 34 TN A
 190. Chúa nhật I Mùa Vọng năm B (25/11/2011)
 191. Chúa nhật Tuần thứ III Mùa Vọng năm B (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 192. Chúa nhật IV Mùa Vọng năm B (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
 193. Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn:
 194. Chúa nhật Lễ Hiển Linh B - năm 2006
 195. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm B - năm 2000
 196. Lễ Thánh Gia năm B - 1994
 197. Chúa nhật Tuần thứ II Thường niên năm B - năm 2000
 198. Chúa nhật 3 Thường niên năm B - năm 2000
 199. Chúa nhật 4 Thường niên năm B - năm 2000
 200. Chúa nhật 5 Thường niên năm B - năm 1991
 201. Chúa nhật VI Thường niên năm B - năm 2000
 202. Chúa nhật VII Thường niên năm B - năm 2000
 203. Chúa nhật I mùa Chay năm B - năm 2000
 204. Chúa nhật II Mùa Chay năm B - năm 2000
 205. Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B - năm 2000
 206. Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật tuần thứ 4 Mùa Chay năm B
 207. Tại sao Thánh Giuse được tôn làm bổn mạng Hội Thánh Hoàn Cầu & Hội Thánh Việt Nam?
 208. Chúa Nhật 4 Mùa Chay-B 18-03-2012
 209. Chúa nhật 5 Mùa Chay năm B - năm 2000
 210. Chúa nhật Lễ Lá năm B - năm 2006
 211. Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn: Lễ Vọng Phục Sinh 2012
 212. Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật II Phục Sinh - Năm B
 213. Chúa nhật III Phục Sinh năm B - năm 2000
 214. Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật VII Phục Sinh năm B
 215. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 05/27/2012
 216. Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm B - năm 1997
 217. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm B
 218. Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XI TN - năm B