PDA

View Full Version : Thông tin chung 1. Bài hát chuẩn bị Sinh nhật lần 3
 2. Các Thánh Lễ cầu Bình An cho TCVN nhân Sinh Nhật lần III
 3. Khẩn: dời địa điểm Tổ chức Lễ SN
 4. Nhắn nhủ!
 5. Về CD Sinh Nhật TCVN
 6. Lời Tri ân nhân dịp Sinh Nhật lần IV - TCVN
 7. Lời Tri ân nhân dịp Sinh Nhật lần V - TCVN
 8. Chúc mừng Sinh nhật diễn đàn Thánh Ca Việt Nam ......
 9. Lời tri ân nhân dịp Sinh nhật lần 6 Website TCVN
 10. Lời tri ân nhân dịp Sinh nhật lần 7 Website TCVN
 11. Thông báo v/v mạo danh Đức Cha Stêphanô
 12. Lời tri ân nhân dịp Sinh nhật lần 9 Website TCVN
 13. Mừng Sinh Nhật Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam lần thứ 10
 14. Lời tri ân nhân dịp Sinh nhật lần 10 Website TCVN
 15. Happy Birthday lần thứ 12: Website Thánh Ca Việt Nam
 16. Lời tri ân nhân dịp Sinh nhật lần 13 Website TCVN
 17. Lời tri ân nhân dịp Sinh nhật lần 14 Website TCVN
 18. Lời tri ân nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website TCVN