PDA

View Full Version : Thánh Ca mừng Sinh Nhật 1. Mời gọi Thành viên hát Thánh Ca
 2. Gioan Phaolô II - Ns. Trầm Thiên Thu
 3. Sứ Giả Hòa Bình - Ns. Trầm Thiên Thu
 4. Ngài Đã Đến - Ns. Bạch Quỳnh
 5. Khúc Hát Xin Dâng Về Cha, Gioan Phaolô II Totus Tuus - Ns. Sơn Ca Linh
 6. Hát Từ Yêu Thương - dominico_dung
 7. Hòa Bình Ân Ban - Ns. Ngọc Linh
 8. Hòa Bình Từ Trong Con Tim - Ns. Ngọc Linh
 9. Bởi Một Thánh Thần - Lm. Kim Long
 10. Hãy Nên Bé Nhỏ - Lm. Kim Long
 11. Lạy Chúa Thánh Thần - Lm. Kim Long
 12. Gioan Phaolô II ca Sỹ Của Tình Thương - Lm. Nguyễn Duy
 13. Những Bước Chân Vượt Qua - Lm. Nguyễn Duy
 14. Lời Ca Và Trái Tim - Ns. Vinam
 15. Tiếng Ca Hoà Tiếng Cười - Ns. Vinam