PDA

View Full Version : Hoạt Cảnh Công Giáo 1. Hoạt cảnh "Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô"
 2. hoạt cảnh giáng sinh
 3. hoạt cảnh giáng sinh
 4. Kịch Giáng Sinh
 5. Món quà Tuần Thánh của Alpha Linh
 6. HOAT CẢNH ĐƯỜNG THẬP GIÁ
 7. Kịch bản cuốn Phúc Âm thứ 5
 8. Rước kiệu Mừng
 9. Kịch Giáng Sinh 2011
 10. Tưởng niệm cuộc thương khó
 11. Kich giang sing giao xu hong quang 24 - 12 - 2012
 12. Hoạt cảnh Giáng sinh năm Đức tin 2013 _ Giáo xứ Long Hoà
 13. Tổng Hợp Tài Liệu Giáng Sinh
 14. Hoạt cảnh Giáng Sinh GX. Tân Hòa BMT 2013
 15. Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa GiêSu_2014_Giáo Xứ Châu Nam
 16. Tản Mạn Mùa Hoa Tháng Năm - 2021