PDA

View Full Version : Hạnh tích Các Thánh 1. Ngày 22-10 : Thánh Phêrô ở Alcantara
 2. Ngày 23-10 : Thánh Gioan ở Capistrano
 3. Ngày 24-10 : Thánh Antôn Maria Claret
 4. Ngày 25-10 : Chân Phước Antôniô ở Sant'Anna Galvao
 5. Ngày 04-11 : Thánh Charles Borromeo
 6. Ngày 05-11 : Vị Ðáng Kính Solanus Casey
 7. Ngày 06-11 : Thánh Nicholas Tavelic và Các Bạn
 8. ĐƠN XIN LÀM... THÁNH!
 9. Ngày 07-11 : Thánh Didacus
 10. Ngày 08-11 : Chân Phước John Duns Scotus
 11. CD Suy Niệm - Về Đức Mẹ Maỉa (Thánh Mẫu Học. Chuyển ngữ của Nguyễn Việt Hữu)
 12. ĐHY PHANXICO XAVIE NGUYỄN VĂN THUẬN QUA NHỮNG LỜI TỰ THUẬT
 13. NHẬT KÝ MẸ TỂRÊSA CALCUTTA
 14. Truyện Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu
 15. 13 người đã thay đổi thế giới
 16. "Các thánh tử đạo Việt Nam" Phần 2 (Từ Bài 40 Đến Bài 79)
 17. "Các thánh tử đạo Việt Nam" Phần 1 (Từ Bài 01 Đến Bài 39)
 18. "Các thánh tử đạo Việt Nam" Phần 3 (Từ Bài 80 Đến Bài 103)
 19. Sự lạ Fatima (Hồi ký thánh nữ Lucia)
 20. Lễ Thánh Têrêsa Avila 15.10.09: Bài giảng ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 21. Bài giảng lễ Thánh Giêrađô, vị thánh "vô dụng", Lm. Nguyễn Tự Do, DCCT
 22. Những câu chuyện Giáng Sinh hay nhất
 23. Hình phạt các thánh tử đạo Việt Nam đã chịu vì danh chúa (Lm. Thành Tâm DCCT)
 24. Sự Kiện Nicdemo (Lm. Ngô Phúc Hậu)
 25. Thánh Vinh Sơn Ferrier (1350-1419)
 26. Thánh Gioan Vianney
 27. Tiếng Hát Lộ Đức
 28. Truyện Thánh Martin (St. Martin de Porres)
 29. Thánh nữ Mônica
 30. Thánh Edmund Campion (Kính Ngày 01 Tháng 12)
 31. Thánh Bibiana (Kính Ngày 02 Tháng 12)
 32. Thánh Phanxico Savie (Kính Ngày 03 Tháng 12)
 33. Thánh Gioan Damas (St. John Denmark, Kính Ngày 04/12)
 34. Thánh Sabas (Kính Ngày 05 Tháng 12)
 35. Thánh Nicôla, Ông Già Noel (Kính Ngày 06 Tháng 12)
 36. Thánh Ambrôsiô (Kính Ngày 07 Tháng 12)
 37. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Kính Ngày 08 Tháng 12)
 38. Thánh Juan Diego (Kính Ngày 09 Tháng 12)
 39. Thánh Gioan Roberto (Kính Ngày 10 Tháng 12)
 40. Thánh Giáo Hoàng Damasus I (Kính Ngày 11 Tháng 12)
 41. Lễ Ðức Mẹ Guadalupe (Kính Ngày 12 Thánh 12)
 42. Thánh Lucia (Kính Ngày 13 Tháng 12)
 43. Thánh Gioan Thánh Giá (Kính Ngày 14 Tháng 12)
 44. Thánh Marỉa Rosa (Kính Ngày 15 Tháng 12)
 45. Thánh Adelaide (Kính Ngày 16 Tháng 12)
 46. Thánh Olympia (Kính Ngày 17 Tháng 12)
 47. Chân Phước Anna Rosa Gattono (Kính Ngày 18 Tháng 12)
 48. Chân Phước Urbano V (Kính Ngày 19 Tháng 12)
 49. Thánh Dominico Silo (Kính Ngày 20 Tháng 12)
 50. Thánh Phêrô Canisio (Kính Ngày 21 Tháng 12)
 51. Thánh Maguarit Youville (Kính Ngày 22 Tháng 12)
 52. Thánh Gioan Kanthy (Kính Ngày 23 Tháng 12)
 53. Thánh Phêrô Nolasco (Kính Ngày 24 Tháng 12)
 54. Sinh Nhật Chúa Kitô (Kính Ngày 25 Tháng 12)
 55. Thánh Stephano (Kính Ngày 26 Tháng 12)
 56. Thánh Gioan Tông Đồ (Kính Ngày 27 Tháng 12)
 57. Các Thánh Anh Hài (Kính Ngày 28 Tháng 12)
 58. Thánh Thomas Becket (Kính Ngày 29 Tháng 12)
 59. THÁNH SILVESTRÊ I. (Kính Ngày 31 Tháng 12)
 60. Mẹ Marỉa Mẹ Thiên Chúa (Kính Ngày 01 Tháng 01)
 61. Thánh Basilio Và Thánh Gregorio (Kính Ngày 02 Tháng 01)
 62. Thánh Gionoa (Kính Ngày 03 Tháng 01)
 63. Thánh Elizabeth AnnaSiton (Kính Ngày 04 Tháng 01)
 64. Thánh Gioan Newman (Kính Ngày 05 Tháng 01)
 65. Chân Phước Andrew Besset (Kính Ngày 6 Tháng 01)
 66. Thánh Raymundo Penyafort (Kính Ngày 07 Tháng 01)
 67. Thánh Tophin (Kính Ngày 08 Tháng 01)
 68. Thánh Juliano Và Thánh Basillisa (Kính Ngày 09 Tháng 01)
 69. Thánh William (Kính Ngày 10 Tháng 01)
 70. Thánh Theodosio (Kính Ngày 11 Tháng 01)
 71. Thánh Maguarit Bogois (Kính Ngày 12 Tháng 01)
 72. Thánh Hilario Poichie (Kính Ngày 13 Tháng 12)
 73. Thánh Macrina (Kính Ngày 14 Tháng 01)
 74. Thánh Marỉa Rosa (Kính Ngày 15 Tháng 01)
 75. Thánh Adelaide (Kính Ngày 16 Tháng 01)
 76. Đôi nét về khuôn mặt thánh I-nhã Loyola
 77. Ngày 01.08 - Kính Thánh Alphongso Maria Ligouri
 78. Ngày 02.08 - Kính Thánh Phêrô Giuliano Eymard
 79. Ngày 04.08 - Kính Thánh Gioan Maria Vianney
 80. Ngày 08.08 - Kính Thánh Đa Minh
 81. Ngày 10.08 - Kính Thánh Lorenxo
 82. Ngày 11.08 - Kính Thánh Clara
 83. Ngày 14.08 - Kính Thánh Maximiliano Kolbe
 84. Ngày 15.08 - Kính Thánh Stanislaus Kostka
 85. Ngày 15.08 - Kính Thánh Tarcisius
 86. Ngày 18.08 - Kính Thánh Helen (Helena)
 87. Ngày 19.08 - Kính Thánh Gioan Uedes
 88. Ngày 20.08 - Kính Thánh Benado
 89. Ngày 23.08 - Kính Thánh Rosa Lima
 90. Ngày 24.08 - Kính Thánh Bartolomeo Tông đồ
 91. Ngày 27.08 - Kính Thánh Monica
 92. Ngày 28.08 - Kính Thánh Augustino
 93. Ngày 03.09 - Kính Thánh Grêgôriô Cả
 94. Ngày 05.09 - Mẹ Teresa Calcutta
 95. Ngày 09.09 - Kính Thánh Phêrô Claver
 96. Ngày 17.09 - Kính Thánh Roberto Belamino
 97. Ngày 21.09 - Kính Thánh Mattheo
 98. Ngày 27.09 - Kính Thánh VinhSơn Phaolô
 99. Ngày 29.09 - Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, Micae và Raphae
 100. Ngày 30.09 - Kính Thánh Hieronimo
 101. Ngày 01.10 - Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
 102. Ngày 04.10 - Kính Thánh Phanxicô Assisi
 103. Ngày 11.10 - Thánh Maria Soledad Torres Acosta
 104. Ngày 15.10 - Thánh Têrêsa thành Avilla
 105. Ngày 16.10 - Thánh Margaritta Maria Alacoque
 106. Ngày 16.10 - Thánh Gierado Majella
 107. Ngày 17.10 - Thánh Inhaxio thành Antiokia
 108. Ngày 18.10 - Kính Thánh Luca - Tác giả sách tin mừng
 109. Ngày 19.10 - Kính Thánh Isaac Jogues
 110. Ngày 19.10 - Kính Thánh Phaolô Thánh Giá
 111. Ngày 24.10 - Kính Thánh Antôn Maria Claret
 112. Ngày 28.10 - Kính Thánh Simon và Thánh Giuda tông đồ
 113. Ngày 03.11 - Kính Thánh Martino Porres
 114. Ngày 04.11 - Kính Thánh Carolo Boromeo
 115. Ngày 10.11 - Kính Thánh Leo Cả
 116. Ngày 11.11 - Kính Thánh Martino - Giám Mục
 117. Ngày 13.11 - Kính Thánh Frances Cabrini
 118. Ngày 17.11 - Kính Thánh Elisabeth
 119. Thanh gươm sẽ xức dầu cho con
 120. Kết thúc một thánh lễ
 121. Ngày 22.11 - Kính Thánh Cecilia
 122. Ngày 24.11 - Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 123. Ngày 25.11 - Kính Thánh Catarina Laboure
 124. Ngày 26.11 - Kính Thánh Gioan Berchmans
 125. Ngày 30.11 - Kính Thánh Anrê Tông Đồ
 126. Ngày 03.12 - Kính Thánh Phanxicô Xavier
 127. Ngày 04.12 - Kính Thánh Barbara
 128. Ngày 06.12 - Kính Thánh Nicola
 129. Ngày 07.12 - Kính Thánh Ambrosio
 130. Ngày 12.12 - Kính Thánh Gioanna Phanxica de Chantal
 131. Ngày 13.12 - Kính Thánh Lucia
 132. Ngày 14.12 - Kính Thánh Gioan Thánh Giá
 133. Ngày 26.12 - Kính Thánh Stephano
 134. Ngày 27.12 - Kính Thánh Gioan Tông đồ
 135. Ngày 01.01 - Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
 136. Ngày 02.01 - Kính Thánh Basiliô Cà và Thánh Grêgôriô Nazian
 137. Ngày 04.01 - Kính Thánh Elizabeth Ann Seton
 138. Ngày 05.01 - Kính Thánh Gioan Newman
 139. Ngày 05.01 - Kính Thánh Edward
 140. Ngày 17.01 - Kính Thánh Antôn viện phụ
 141. Ngày 21.01 - Kính Thánh Anê
 142. Ngày 24.01 - Kính Thánh Phanxicô Salê
 143. Ngày 27.01 - Kính Thánh Angêla Mêrici
 144. Ngày 31-01: Thánh Gioan Boscô, linh mục
 145. Ngày 31.01 - Kính Thánh Gioan Bosco
 146. Thánh Gioan de Britô (Lễ nhớ ngày 04 tháng 2)
 147. Ngày 18.02 - Kính Thánh Bernadette
 148. Ngày 08.03 - Kính Thánh Gioan Thiên Chúa
 149. Ngày 15.03 - Kính Thánh Lu-y De Marillac
 150. Ngày 17.03 - Kính Thánh Patricio
 151. Ngày 19.03 - Kính Thánh Giuse
 152. Ngày 04.04 - Kính Thánh Isidoro
 153. Ngày 05.04 - Kính Thánh Vinh-Sơn Ferriô
 154. Ngày 07.04 - Kính Thánh Gioan Baotixita Lasan
 155. Ngày 11.04 - Kính Thánh Gemma Galgani
 156. Ngày 16.04 - Kính Thánh Bênêđitô Labrê
 157. Ngày 23.04 - Kính Thánh Giogiô
 158. Ngày 25.04 - Kính Thánh Marco
 159. Ngày 29.04 - Kính Thánh Catarina Siena
 160. Ngày 30.04 - Kính Thánh Pi-ô V - Giáo Hoàng
 161. Ngày 02.05 - Kính Thánh Pêrêgrinnê
 162. Ngày 03.05 - Kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê tông đồ
 163. Ngày 15.05 - Kính Thánh Dymphna
 164. Ngày 15.05 - Kính Thánh Isidore
 165. Ngày 16.05 - Kính Thánh Gioan Nepomucene
 166. Ngày 22.05 - Kính Thánh Rita
 167. Ngày 25.05 - Kính Thánh Madalena Sophia Barat
 168. Ngày 26.05 - Kính Thánh Philipphe Neri
 169. Ngày 30.05 - Kính Thánh Jeanne d'Arc
 170. Ngày 19.06 - Kính Thánh Rômuanđô
 171. Ngày 21.06 - Kính Thánh Louis de Gonzague
 172. Ngày 28.06 - Kính Thánh Irenaeus - Giám mục
 173. Ngày 29.06 - Kính Thánh Phêrô và Phaolô - Tông đồ
 174. Ngày 06.07 - Kính Thánh Maria Goretti
 175. Ngày 11.07 - Kính Thánh Bênêđích (Biển đức)
 176. Ngày 13.07 - Kính Thánh Henry II
 177. Ngày 18.07 - Kính Thánh Camilô Lellis - Linh mục
 178. Ngày 21.07 - Kính Thánh Lawrence ở Brindisi
 179. Ngày 23.07 - Kính Thánh Bridget ở Thụy Điển
 180. Ngày 25.07 - Kính Thánh Giacôbê tiền - Tông đồ tử đạo
 181. Ngày 26.07 - Kính thánh Gioankim và thánh Anna
 182. Ngày 31.07 - Kính Thánh Inhaxiô ở Loyola
 183. Ngày 07.08 - Kính Thánh Cajetan
 184. Ngày 07.08 - Kính Thánh Xistô II - Giáo Hoàng và các bạn tử đạo
 185. Ngày 13.08 - Kính Thánh Pontiano và Hippolito
 186. Ngày 16.08 - Kính Thánh Têphanô ở Hungary
 187. Ngày 25.08 - Kính Thánh Louis của Pháp
 188. Ngày 29.08 - Kính Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết