PDA

View Full Version : Tâm tình Giáo Lý viên 1. Giáo lý viên, bạn là ai?
 2. Những cái được và mất của người giáo lý viên
 3. Giáo Lý Viên Ơi!Hãy Là Người Nên Gương
 4. Người huynh trưởng phải là...
 5. Tự sự của con.
 6. làm thế nào?
 7. Tin-Cậy-Mến thì cái nào quan trọng hơn nhỉ?
 8. Giáo lý viên, Anh Chị Em là ai?
 9. Tiếng nói của một giáo lý viên tôi tớ Thầy Giêsu
 10. Ngày Thường huấn Giáo Lý Viên - Một chút suy tư về hai chữ: Ra Đi
 11. Thư Mục Vụ của Đức giám mục Kontum nhân Ngày Giáo lý 2012
 12. Tám mối phúc dành cho người giáo lý viên
 13. Phận vụ Người Giáo Lý Viên
 14. Nghệ thuật Giảng dạy Đức Tin (Dành cho GLV)
 15. Những điều cần biết khi dạy giáo lý dự tòng
 16. Viết cho bạn, người giáo lý viên
 17. Giáo lý viên là người nuôi dưỡng và làm thức tỉnh nơi người khác “ký ức về Thiên Chúa”