PDA

View Full Version : Hình ảnh Các Thánh 1. Tổng Hợp Hình Các Thánh
 2. Ảnh Các Thánh Tông đồ
 3. Thánh Anna (26-07)
 4. Thánh Gioan Baotixita (24-06)
 5. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu (01-10)
 6. Thánh Teresa Avila (15-10)
 7. Thánh Magarita Maria Alacoque (16-10)
 8. Thánh Gerard MAJELLA (16-10)
 9. Thánh Đa Minh (08-08)
 10. Thánh Anê (21-01)
 11. Thánh Scholastica (10-02)
 12. Thánh Cyrillô và Mêtôđiô (14-02)
 13. Thánh Valentine (14-02)
 14. Thánh Bernadette (18-02)
 15. Thánh Cecilia (22-11)
 16. Thánh Gabriel Possenti (27-02)
 17. Thánh Augustine (28-08)
 18. Thánh Phêrô Tông Đồ (29-06)
 19. Thánh Phaolô Tông Đồ (29-06)
 20. Hình Các Thánh Nam Nữ
 21. Thánh Cả Giuse (19-03) Và (01-05)
 22. Thánh Gioan Thiên Chúa (08-03)
 23. Thánh Lu-Y De Marillac (15-03)
 24. Thánh nữ Maria Mađalêna trong hội họa
 25. Hình bán thân Chiến Binh Mikae
 26. Chia sẻ vài hình ảnh Thánh Sử Marco
 27. Ảnh động công giáo