PDA

View Full Version : Hình ảnh các Giáo Hoàng Công Giáo 1. Tem - Giáo Hoàng JOHN PAUL II
 2. Đức Thánh Cha Benedicto XVI
 3. Đức Thánh Cha Pio X
 4. Đức Thánh Cha Leo XIII
 5. phong cách thời trang của Giáo Hoàng benedict XVI
 6. Hình Ảnh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
 7. Hình ảnh Đức Giáo Hoàng Benedict XVI Dâng lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh 24-12-2011
 8. Đức Thánh Cha Gioan XXIII
 9. Đức Thánh Cha Phaolo V
 10. Đức Thánh Cha Gioan Phaolo I
 11. Đức Thánh Cha Phanxicô
 12. Ảnh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Tranh vẽ chì)
 13. Ảnh Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Tranh vẽ chì)
 14. Ảnh Đức Giáo Hoàng Bênêđictô (Tranh vẽ chì)