PDA

View Full Version : Xây dựng Đền Thánh Giuse An Bình - Kinh F - Gp. Long Xuyên 1. Kêu gọi Quý Ân nhân Cầu Nguyện và Đóng Góp xây dựng Điểm Truyền Giáo: Nhà thờ Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình - Kinh F - Gp. Long Xuyên
 2. Ý cầu nguyện trong mỗi Thánh Lễ
 3. Danh sách Quý Ân nhân Đợt 1
 4. Tâm thư Kính gởi BQT Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam
 5. THÁNH CA LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN 12/09/2010
 6. CHÚT TÌNH TRI ÂM (AC Tuyến-Thúy Hướng về nhà Chúa)
 7. Danh sách Quý Ân nhân Đợt 2
 8. Danh sách Quý Ân nhân Đợt 3
 9. NHỮNG TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN (Cụ Bà Têrêsa Vũ Thị Sen)
 10. Danh sách Quý Ân nhân Đợt 4
 11. Lễ đặt viên đá dầu tiên Đền Thánh Giuse An Bình
 12. Danh sách Quý Ân nhân Đợt 5
 13. Tâm Thư 2: kính gởi Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sỹ và Quý Ân Nhân
 14. Danh sách Quý Ân nhân Đợt 6
 15. Danh sách Quý Ân nhân Đợt 7
 16. Danh sách Quý Ân nhân Đợt 8
 17. Danh sách Quý Ân nhân Đợt 9: ( 9/1, 9/2, 9/3 )
 18. Lễ Khởi công xây dựng Đền Thánh Giuse An Bình
 19. DVD Lễ khởi công
 20. HÌNH ẢNH TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG GX. AN BÌNH
 21. Danh sách Quý Ân nhân Đợt 10: ( 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8 )
 22. THAM QUAN HÀNH HƯƠNG Gx Đền Thánh Giuse An Bình (14/06/2011)
 23. TÙY BÚT: HÀNH HƯƠNG Gx Đền Thánh Giuse An Bình (Cô Giáo Nhàn) 14/06/2011)
 24. Danh sách Quý Ân nhân Đợt 11: ( 11/1, 11/2)
 25. Chuyến viếng thăm Australia của Cha Xứ Phan Chí Minh
 26. Cha Xứ chia buồn và dâng thánh lễ cầu nguyện cho thân phụ Admin Don Rac
 27. Chương trình Thánh lễ tạ ơn
 28. Danh sách quí ân nhân Gx An bình đợt 12
 29. Thư mời hành hương-dự Thánh lễ tạ ơn 19/04/2012
 30. Đoàn hành hương dự Thánh lễ tạ Ơn 19/04/2012
 31. Danh sách quí ân nhân Gx An bình đợt 13
 32. Đúc Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần thăm Giáo xứ Thánh Giuse An Bình
 33. Một số hình ảnh Đoàn hành hương Tp HCM về dự Lễ Tạ Ơn 19/04/2012
 34. Thánh lễ tạ Ơn lần 1 Gx. Đền Thánh Giuse An Bình
 35. Hãy đến với Đền Thánh Giuse An Bình
 36. Quyền uy Thánh cả Giuse
 37. TÙY BÚT: HÀNH HƯƠNG Gx Đền Thánh Giuse An Bình (Anh Thanh Nhàn -19/02/2012)
 38. Giáo xứ An Bình - Thánh lễ Tạ ơn (19/04/2012)
 39. Danh sách quí ân nhân Gx. Thánh Giuse An Bình đợt 14
 40. Tâm thư Kêu gọi Quý Ân nhân Cầu Nguyện và Đóng Góp xây dựng Điểm Truyền Giáo: Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình
 41. Thư ngỏ (Gx Thánh Giuse An Bình - Gp Long Xuyên)
 42. Cảm ơn của Vp. Đại diện Gx. Thánh Giuse An Bình _Tp. Hồ Chí Minh
 43. Ân nhân Xây dựng Gx Thánh Giuse An Bình - Kinh F - Gp. Long Xuyên
 44. Cảm ơn Ân nhân (Ông bà Đỗ An Ninh) của Vp. Đại diện Gx. Thánh Giuse An Bình _Tp. Hồ Chí Minh
 45. Tri Ân Gx Đa Minh - Ba Chuông
 46. Cảm ơn ân nhân (Bà Bùi Thị Cậy và gia đình).
 47. Danh sách ân nhân Hải ngoại thuộc Giáo đoàn Mẹ Thiên Chúa Gp. Harrisburg.
 48. Tâm Thư Cảm ơn Giáo đoàn Mẹ Thiên Chúa, Gp Harrisburg
 49. Cảm ơn ân nhân (Bà Maria Nguyễn Thị Thanh cùng gia đình).
 50. Cảm ơn ân nhân (Thân hữu Gia đình Thánh Linh - Lancaster. PA. USA)
 51. Cảm ơn ân nhân hải ngoại ( Lancaster. PA. và Đại Hội Thánh Mẫu USA).