PDA

View Full Version : Thánh Nhạc - Thánh Ca về Năm Đức Tin 1. Giới thiệu bài ca Năm Đức Tin 2012-2013
 2. Bài Hát Năm Đức Tin
 3. Mừng Năm Đức Tin (Ns. Bạch Quỳnh)
 4. Sống Đức Tin Như Mẹ (Ns. Bạch Quỳnh)
 5. Xin Chúa Cho Con (Ns. Bạch Quỳnh)
 6. Đức Tin Quà Tặng Nhưng Không (Ns. Đăng Quang)
 7. Xin Cho Con Đức Tin (Ns. Đăng Quang)
 8. Chúa Mãi Bên Con (Ns. Vinam)
 9. Tình Ngài Thiên Thu (Ns. Vinam)
 10. Bài hát: Năm Đức Tin, khấn xin Mẹ (PM. Cao Huy Hoàng)
 11. Bài Ca Đức Mến (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 12. Chúa Sống Trong Tôi (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 13. Đức Tin Con Cứu Con (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 14. Không Thấy Mà Tin (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 15. Thiên Chúa Đã Yêu (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 16. Như Môi Sen (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 17. Bị Treo Lên (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 18. Phúc Cho Bà (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 19. Ai Tin (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 20. Tiếng Chim Hót (Gm. Nguyễn Văn Hòa - Lm. Trần Văn Thi)
 21. Chúa Ở Giữa Chúng Ta (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 22. Nào Về Đây (Lm. Mi Trầm)
 23. Xin Ban Đức Tin (Lm. Mi Trầm - Lm. Nguyễn Cao Siêu)
 24. Lễ Vật Niềm Tin (Lm. Mi Trầm)
 25. Nếu Con Có Đức Tin (Lm. Mi Trầm)
 26. Xin Nâng Con Chỗi Dậy (Lm. Mi Trầm)
 27. Đức Tin (Lm. Mi Trầm)
 28. Đức Tin 2 (Lm. Mi Trầm)
 29. Con Tin Mến (Lm. Mi Trầm)
 30. Con Tín Thác (Lm. Mi Trầm)
 31. Tin Nơi Chúa (Lm. Mi Trầm)
 32. Xin Ban Thêm Lòng Tin (Lm. Mi Trầm)
 33. Niềm Tin Kiên Cường (Lm. Mi Trầm)
 34. Xin Ngài (Lm. Mi Trầm)
 35. Cho Con Lòng Tin (Ns. Hồng Bính)
 36. Xin Cho Con Lòng Tin (Ns. Hồng Bính)
 37. Tiếng Lòng Dâng 5 (Ns. Hồng Bính)
 38. Hãy Tin Vào Ngài (Ns. Hồng Bính)
 39. Giới thiệu bài hát Chủ đề Năm Đức Tin quốc tế 2012-2013
 40. Chỉ Một Chúa (Ns. Vinam)
 41. Hãy Cứ Tin (Ns. Vinam)
 42. Bài Ca Năm Đức Tin (Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp)
 43. Bước Vào Năm Đức Tin (Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp)
 44. Con xin vì con tin (Ns. Trần Quang Dũng)
 45. Con Tin Vào Chúa (Ns. Cao Huy Hoàng)
 46. Tôi Biết Tôi Tin (Ns. Cao Huy Hoàng)
 47. Tin Chúa Như Mẹ Maria ( LM Hồ Sĩ Thức & Tuấn Kim)
 48. Lời cầu Xin Thêm Lòng Tin (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 49. Tôi Biết (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 50. Tôi Tin Tưởng (Gm. Nguyễn Văn Hòa)
 51. Hành Trình Đức Tin (Lm. Mi Trầm)
 52. Tôi Biết Tôi Đã Tin Vào Ai (Lm. Mi Trầm)
 53. Tin Và Yêu (Ns. Bạch Quỳnh)
 54. Hoa Trái Của Đức Tin (Ns. Đăng Quang)
 55. Nguồn Ánh Sáng (Ns. Đăng Quang)
 56. Tôi Biết Tôi Tin Vào Ai (Ns. Đăng Quang)
 57. Xin Cho Con Đức Tin (Ns. Đăng Quang)
 58. Đức Tin Của Tổ Phụ Abraham (Ns. Minh Phương)
 59. Tin Vào Thiên Chúa Quan Phòng (Ns. Minh Phương)
 60. Vững Tin Nơi Mẹ (Ns. Minh Phương)
 61. Xin Ban Đức Tin (Ns. Minh Phương)
 62. Xin Cho Con Đức Tin (Ns. Nguyễn Đức Thắng)
 63. Lạy Chúa Con Tin (Ns. An Thông)
 64. Cho con vững tin
 65. Đây Một Niềm Tin (Ns. Nguyễn Phước Hưng)