PDA

View Full Version : Thánh Ca: Ns. Cao Huy Hoàng 1. Hát theo Cecilia
 2. Dâng Ngài hy lễ
 3. Hãy đến với Chúa
 4. Dưới chân Chúa
 5. Đồng hành trong cõi sống và cõi chết
 6. Tuyển tập Thánh Ca Ns. Cao Huy Hoàng (Cập nhật 14/02/2017)
 7. Mạch suối yêu thương
 8. Mẹ Giáo Hội
 9. Bài hát lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam của Ns Cao Huy Hoàng
 10. Lễ Các Thánh : Từ những miền đời
 11. Lễ Cầu Hồn
 12. Nhập Lễ : Vui lên đền
 13. Mừng Thánh Faustina 05/10