PDA

View Full Version : Thánh Ca: Ns. Bạch Quỳnh  1. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi
  2. Một đời dâng hiến (Bạch Quỳnh)
  3. Hướng về Mẹ (Bạch Quỳnh)
  4. Bản nhạc: Chúng con lên đường
  5. Bản nhạc: Chào năm mới
  6. Bài hát lễ thánh nữ Cecilia - Bạch Quỳnh
  7. Tuyển tập Thánh Ca Ns. Bạch Quỳnh (Cập nhật 14/02/2017)