PDA

View Full Version : Thánh Ca: Ns. Đặng Ngọc Ẩn  1. Giai điệu nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh
  2. Thánh ca phụng vụ Năm Thánh Lóng Chúa Thương Xót.