PDA

View Full Version : Thánh Ca: Ns. Phan Nho 1. Xin chia sẻ bài ca về Thánh Giuse
 2. Chia sẻ bài hát "Đưa nhau lên đỉnh yêu thương"
 3. Chia sẻ bài Dâng lễ
 4. Xin chia sẻ bài " Bước theo Mẹ"
 5. Xin chia sẻ bài hát"Hát khúc tạ ơn"
 6. Xin chia sẻ bài "hạt kinh chiều"
 7. Xin chia sẻ bài "Lễ tiến dâng 1"
 8. Chia sẻ bài hát "Diệu ca sám hối"
 9. Xin gửi bài hát Kính Thánh Gẫm
 10. Xin chia sẻ bài hát " Ngước trông Mẹ từ bi"
 11. Xin chia sẻ bài hát "Tung hô Vua Giê-Su"
 12. Xin chia sẻ bài "Reo mừng Vua vinh thắng"
 13. Xin chia sẻ bài " Đây nguồn hồng ân"
 14. Phannho xin chia sẻ bài hát"Suy tư 11"
 15. Phannho xin gửi bài hát mới
 16. Phannho xin chia sẻ bài hát mới
 17. Phannho xin gửi bài "suy niệm hai"
 18. Phannho xin gửi bài " Vào tiền đình nhà Chúa"
 19. phannho xin chia sẻ bài " suy niệm ba"
 20. phannho xin gửi bài "hiệp lễ 4"
 21. phannho xin gửi bài hát mới: Ra về với Mẹ
 22. phannho xin gửi bài hát mới: Tháng hoa lại về
 23. phannho xin gửi bài hát mới: Diệu ca sám hối 2
 24. phannho xin gửi bài hát mới: Dâng lễ 10
 25. phannho xin gửi bài hát mới: Dấu chân của Chúa