PDA

View Full Version : Thánh Ca: Ns. KDaoPages : [1] 2 3

 1. Emmanuel 83
 2. Emmanuel 91
 3. Cùng các Thánh dâng lên
 4. Bước theo Người
 5. Emmanuel 99
 6. Emmanuel 02
 7. Emmanuel 03
 8. Một Đêm Mùa Đông
 9. TÌNH ĐÔNG
 10. Tình Đông 1
 11. Chúa là Vua
 12. Lời Kinh Ban Mai
 13. Tỉnh Thức Sẵn Sàng
 14. EMMANUEL 4&5
 15. Vọng & Noel
 16. Emmanuel 07&08
 17. Emmanuel 09&10
 18. Vọng & GS
 19. Nhạc GS : TMGS & DLC
 20. Đời Dâng Hiến ...
 21. Yêu Người Yêu Đời ...
 22. Thánh Gia ...
 23. Nagiaret ...
 24. Chúa ở cùng chúng ta ...
 25. Chào mừng Xuân về
 26. Ca Khúc Tình Yêu ...
 27. Chúa là Mùa Xuân ...
 28. Xuân Tình Yêu ...
 29. Theo Thầy & Dâng Chúa Niềm Tin
 30. Gió & Nắng
 31. Bước theo Chúa & Bước theo Ngài
 32. Chúa chọn & Bước vào Thánh cung
 33. Chúa Đã Gọi Con ...
 34. Chúa Gọi Con. Con Xin Đến
 35. Lời ca tụng & Người môn đệ của Chúa
 36. Này Con! & Cậy Trông
 37. Ăn Năn & Chúa Là Đấng Cứu Độ
 38. Con Tin Chúa & Phục Sinh
 39. Thánh Giuse
 40. Mưa Hồng Ân & Hôsanna
 41. Chúa hỡi Chúa ơi (1) & Điều Răn Mới
 42. Tình Chúa Thương & Chúa Phục Sinh
 43. Tình Chúa Xót Thương & Nhìn Lên Thánh Giá
 44. Đáp ca CNLL & Chúa Sống Lại
 45. Mầu nhiệm Tình yêu & Thánh Thể Giêsu
 46. Thánh Tâm Chúa & ...
 47. TXĐXC 19&20
 48. ĐCTX 21&22 A
 49. ĐCTX 23A & 24A
 50. Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời
 51. ĐCTX 25A & 26A
 52. Vui Trung Thu
 53. ĐCTX 27A & 28A
 54. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
 55. Đức Mẹ Mân Côi
 56. Thánh Nữ Đồng Trinh 1
 57. Hạnh Phúc thật
 58. ĐCTX 29A & 30A
 59. ĐCTX Các Thánh & Các Linh Hồn 1
 60. Giòng Máu Anh Hùng & ĐCTX
 61. ĐCTX 31A & 32A
 62. Các Linh Hồn 2 & 3
 63. ĐCTX 33A & CGSKTV
 64. Bước Đi Theo Ngài
 65. ĐCTX 01&02 MVB
 66. Thánh Cêcilia
 67. ĐMVNNT
 68. ĐCTX 03&04 MVB
 69. Vọng & Vọng Ca
 70. ĐCTX CGS
 71. Chúa Giáng Sinh & Emmanuel 11
 72. ĐCTX TGT&ĐMRAMTC
 73. Chúa Hiển Linh & ĐCTX
 74. CCPR&ĐCTX
 75. Lễ Tất Niên & Lễ Giao Thừa
 76. Lễ Tân Niên & Mồng Hai Tết
 77. Mồng Ba Tết & CN 02 TNB
 78. CN 3&4 TNB
 79. Thánh Hilariô & Tiếng đàn đêm Xuân
 80. ĐCTX CN 5,6,7 TNB
 81. Thu4LT&CN1,2MC
 82. ĐCTX CN 3&4 MC B
 83. ĐCTX Lễ Truyền Tin & Thánh Giuse
 84. Thánh Cả Giuse & Mẹ ơi !
 85. CN 5 MC B & Lễ Lá
 86. ĐCTX Tuần Thánh
 87. ĐCTX Vọng Chúa Phục Sinh a
 88. ĐCTX Vọng Chúa Phục Sinh b
 89. Sám Hối & Sống Với Chúa
 90. ĐCTX CN CPS&2PS
 91. ĐCTX CN 3&4 PS
 92. ĐCTX CN 5,6,7 PS B
 93. ĐCTX Thánh Giuse Thợ & Ave Maria
 94. ĐCTX 3 Lễ Trọng
 95. ĐCTX Chúa Lên Trời & Chúa Thánh Thần
 96. Thánh Antôn Pađua
 97. ĐCTX CN 11-15 B
 98. Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Phêrô & Phaolô Tông đồ
 99. ĐCTX CN 16-20 TN B
 100. Thánh Giacôbê Tông đồ
 101. Chúa Hiển Dung & T. Lôrensô
 102. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời & T. Batôlômêô
 103. ĐCTX CN 21-25 TNB
 104. Huyền sứ xa
 105. Suy Tôn Thánh Giá & Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria
 106. Thánh Matthêu Tông đồ
 107. Các Tổng lãnh Thiên thần...
 108. Thánh Luca - Thánh sử
 109. Mẹ Sầu Bi Măng Đen
 110. ĐCTX CN 26-30 TNB
 111. Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu
 112. Đức Mẹ Fatima
 113. Thánh Simon và Giuđa Tông đồ
 114. Các Thánh Nam Nữ
 115. Lễ "Các Linh Hồn"
 116. ĐCTX CN 31TNB...
 117. Cung hiến Đền thờ
 118. Thánh Anrê Tông đồ
 119. Vọng (C1)
 120. Tìm lại niềm vui
 121. Thánh Phanxicô Xaviê
 122. CN 2 mùa Vọng
 123. Vọng (C3)
 124. Vọng (C4)
 125. Thánh Stêphanô
 126. Emmanuel 12 & 13
 127. Thánh Gioan Tông đồ
 128. Các Thánh Anh hài
 129. Lễ Thánh Gia Thất
 130. Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa
 131. CN 2 TN C
 132. Trở lại
 133. CN 03 TN C
 134. Ánh sáng muôn dân
 135. CN 04 TN C
 136. Đi theo Chúa
 137. Chúa chính là Mùa Xuân ...
 138. Cám dỗ
 139. Tuyên xưng đức Tin
 140. Ánh sáng vinh quang
 141. Hối cải
 142. Người Cha nhân hậu
 143. Tình Thiên Chúa
 144. Lạy Thánh Cả Giuse
 145. Thánh giá vinh quang
 146. Lễ Truyền Tin
 147. Chúa đã Sống lại !
 148. Chúa đã Phục sinh !
 149. Chúa ở với chúng con
 150. Chúa Chiên Lành
 151. Điều răn mới
 152. Thánh Marcô Thánh sử
 153. Lời Tâm Sự
 154. Thánh Philipphê và Giacôbê Tông đồ
 155. Chúa lên Trời
 156. Thánh Matthia Tông đồ
 157. Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 158. Chúa Ba Ngôi
 159. Chúa đến viếng thăm
 160. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
 161. Thánh Tâm Chúa Giêsu
 162. Sự Sống lại
 163. Chúa Thương
 164. Chúa Giêsu Kitô
 165. Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
 166. Đời theo Chúa
 167. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ
 168. Chúa sai đi
 169. Thánh Tôma Tông đồ
 170. Điều Răn Lớn
 171. Chỉ một điều cần
 172. Thánh Giacôbê Tông đồ
 173. Lời nguyện cầu
 174. Đường trần gian
 175. Hãy sẵn sàng
 176. Lửa Thiên Chúa
 177. Tiệc nước Thiên Chúa
 178. Sống khiêm nhường
 179. Nhớ ơn cha mẹ
 180. Làm môn đệ Chúa
 181. Lòng Thương xót của Chúa
 182. Làm tôi Thiên Chúa
 183. Nguyện cầu cho quê hương
 184. Đời sống mai sau
 185. Xin ơn đức Tin
 186. Đức Mẹ Cát Minh
 187. Lời tạ ơn
 188. Quê hương Yên Thái
 189. Chúa hỡi Chúa ơi (1)
 190. Tình Chúa thứ tha
 191. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 192. Lòng Thương Xót
 193. Cuộc sống đời đời
 194. Chúa là Vua
 195. Vọng (A1)
 196. Vọng (A2)
 197. Vọng (A3)
 198. Vọng (A4)
 199. Emmanuel 14
 200. Ngôi Lời Nhập Thể
 201. Noi gương Thánh Gia
 202. Bản tình ca Giêsu
 203. Chiên Thiên Chúa
 204. Vương triều Chúa đến
 205. Xin một ngày lớn lên
 206. Cầu cho ông bà cha mẹ
 207. Hạnh Phúc Thật
 208. Ánh Sáng và Muối
 209. Giới luật Chúa ban
 210. Bài ca yêu thương
 211. Đừng lo lắng !
 212. Bụi tro
 213. CN1 Mùa chay
 214. CN 2 MC A
 215. CN 3 MC A
 216. Chúa là Nguồn sống
 217. CN 2 PS A
 218. CN 3 PS A
 219. CN 4 PS A
 220. Đường theo Chúa
 221. CN 5 PS A
 222. CN 6 PS A
 223. Chúa về Trời
 224. Chúa Thánh Thần Hiện xuống
 225. Thiên Chúa Ba Ngôi
 226. Mình Máu Thánh Chúa
 227. Thánh Tâm Chúa Giêsu
 228. Tông đồ Phêrô và Phaolô
 229. Người gieo giống
 230. Câu chuyện Nước Trời (1)
 231. Câu chuyện Nước Trời (2)
 232. Thánh nữ Maria Madalena ... Macta
 233. Tình thương Chúa (2)
 234. Chúa đến
 235. Thánh Gioan Vianey & Thánh Đaminh
 236. Trọn niềm tin tưởng
 237. Đức Maria Nữ Vương & Thánh Clara
 238. Tuyên xưng đức tin
 239. Thánh Monica & Thánh Âu Tinh
 240. Đường đi theo Chúa
 241. Thánh Vinhsơn Phaolô & Thời trang vào đời
 242. Đời sống cộng đoàn
 243. Tình thương tha thứ
 244. Vườn nho Thiên Chúa
 245. Lời Chúa phán truyền
 246. Thiên thần Bản mệnh & Con vẫn tin tưởng
 247. Nước Thiên Chúa
 248. Thánh Phanxicô Assisi & Thánh Têrêsa Avila
 249. Tiệc cưới Nước Trời
 250. Thánh Inhaxiô Antiôkia & Thánh Carôlô Borrômêô