PDA

View Full Version : Thánh Ca: Ns. Trần Phương Đông 1. Về bên Chúa (Ns. Trần Phương Đông)
 2. Xin ân tình Ngài (Ns. Trần Phương Đông)
 3. Đoạn thương ca (Ns. Trần Phương Đông)
 4. Cùng Chúa con lên đường (Ns. Trần Phương Đông)
 5. Cảm tạ ca (Ns. Trần Phương Đông)
 6. Con hãy quay về (Ns. Trần Phương Đông)
 7. Lời nguyện cầu (Ns. Trần Phương Đông)
 8. Bao la Lòng Thương Xót Chúa (Ns. Trần Phương Đông)
 9. Lời kinh mai (Ns. Trần Phương Đông)
 10. Con không là...(Ns. Trần Phương Đông)
 11. Nguồn suối yêu thương (Ns. Trần Phương Đông)
 12. Vầng trăng tuyệt vời (Ns. Trần Phương Đông)
 13. Dâng trọn về Chúa (Ns. Trần Phương Đông)
 14. Xin Dâng Lòng Thơ Bé (Nhạc: Trần Phương Đông - Lời: Dark)
 15. Tình này trao dâng (Ns. Trần Phương Đông)
 16. Xin làm nhiều mưa hoa (Ns. Trần Phương Đông)
 17. Ngày con về bên Cha (Ns. Trần Phương Đông)
 18. Đêm sáng ơn lành (Ns. Trần Phương Đông)
 19. Bài hát: Kinh KÍNH MỪNG
 20. Bài hát: Xin ân tình Ngài 2
 21. Bài hát: Kinh LẠY CHA
 22. Bài hát: Về dưới bóng Mẹ
 23. Baì hát: Xin ở bên con
 24. Lòng Thương Xót Chúa - Nguồn suối yêu thương (Trần Phương Đông - Thể hiện: Đan Thanh)
 25. Lễ Vật Tin Yêu
 26. Chúa Vẫn Bên Đời
 27. Lời Kinh Đêm (bài hát dâng Mẹ Mân Côi)
 28. Bên Con Chúa Ơi
 29. Mẹ ơi