PDA

View Full Version : Thánh Ca Phụng Vụ Năm C 1. Thánh vịnh Đáp ca Phụng vụ năm C
 2. Lễ Chúa nhật 1 Vọng C 02/12/2012
 3. Lễ Chúa nhật 2 Vọng C 09/12/2012
 4. Lễ Chúa nhật 3 Vọng C 16/12/2012
 5. Lễ Chúa nhật 4 Vọng C 23/12/2012
 6. Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12/2012
 7. Lễ Rạng Đông 25/12/2012
 8. Lễ Ban Ngày 25/12/2012
 9. Lễ Thánh Gia 30/12/2012
 10. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
 11. Lễ Chúa nhật 2 Thường Niên C 20/01/2013
 12. Lễ Chúa nhật 3 Thường Niên C 27/01/2013
 13. Lễ Chúa nhật 4 Thường niên C 03/02/2013
 14. Lễ Chúa nhật 5 Thường niên C 10/02/2013
 15. Lễ Giao thừa 09/02/2013
 16. Lễ Mồng Một Tết 10/02/2013
 17. Lễ Mồng Hai Tết 11/02/2013
 18. Lễ Mồng Ba Tết 12/02/2013
 19. Thứ tư Lễ Tro 13/02/2013
 20. Lễ Chúa nhật 1 Chay C 17/02/2013
 21. Lễ Chúa nhật 2 Chay C 24/02/2013
 22. Lễ Chúa nhật 3 Chay C 03/03/2013
 23. Lễ Chúa nhật 4 Chay C 10/03/2013
 24. Lễ Chúa nhật 5 Chay C 17/03/2013
 25. Bài hát lễ Tuần Thánh _ Phục Sinh 2013
 26. Chúa nhật Lễ Lá
 27. Lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh C 07/04/2013
 28. Lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh C 14/04/2013
 29. Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria - 19.3
 30. Lễ Chúa nhật 4 Phục sinh C 21/04/2013
 31. Lễ Chúa nhật 5 Phục sinh C 28/04/2013
 32. Lễ truyền tin
 33. Lễ Chúa nhật 6 Phục sinh C 05/05/2013
 34. Lễ Chúa Ba Ngôi 26/05/2013
 35. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C 09/06/2013
 36. Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/06/2013)
 37. Lễ Mình Thánh Chúa C (02/06/2013)
 38. Lễ Chúa nhật 11 Thường Niên C (16/06/2013)
 39. Lễ Chúa nhật 12 Thường Niên C (23/06/2013)
 40. Lễ Chúa nhật 13 Thường Niên C (30/06/2013)
 41. Lễ Chúa nhật 14 Thường Niên C (07/07/2013)
 42. Lễ Chúa nhật 15 Thường Niên C (14/07/2013)
 43. Lễ Chúa nhật 10 Thường Niên C (09/06/2013)
 44. Lễ Chúa nhật 16 Thường Niên C (21/07/2013
 45. Lễ Chúa nhật 17 Thường Niên C (28/07/2013)
 46. Lễ Chúa nhật 18 Thường Niên C (04/08/2013)
 47. Lễ Chúa nhật 19 Thường Niên C (11/08/2013)
 48. Lễ Chúa nhật 20 Thường Niên C (18/08/2013)
 49. Lễ Chúa nhật 21Thường Niên C (25/08/2013)
 50. Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2013
 51. Lễ Chúa nhật 22Thường Niên C (01/09/2013)
 52. Lễ Chúa nhật 23 Thường Niên C (08/09/2013)
 53. Lễ Chúa nhật 24 Thường Niên C 15/09/2013
 54. Lễ Chúa nhật 25 Thường Niên C 22/09/2013
 55. Lễ Chúa nhật 26 Thường Niên C 29/09/2013
 56. Lễ Chúa nhật 27 Thường Niên C (06/10/2013)
 57. Lễ Chúa nhật 28 Thường Niên C (13/10/2013)
 58. Lễ Chúa nhật 29 Thường Niên C (20/10/2013)
 59. Lễ Khánh nhật Truyền Giáo C (20/10/2013)
 60. Lễ Chúa nhật 30 Thường Niên C (27/10/2013)
 61. Lễ Chúa nhật 31 Thường Niên C (03/11/2013)
 62. Lễ Chúa nhật 32 Thường Niên C (10/11/2013)
 63. Lễ Chúa nhật 33 Thường Niên C Các Thánh Tử đạo Việt Nam (17/11/2013)
 64. Lễ Chúa nhật 34 Thường Niên C Chúa KiTô Vua vũ trụ (24/11/2013)
 65. Lễ các Thánh Nam Nữ
 66. CHÚA NHẬT XXXIV - TN- C . CHÚA KI-TÔ VUA
 67. Lễ Chúa nhật 33 Thường Niên C
 68. Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên C
 69. Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên C
 70. Lễ Chúa Nhật 8 Thường Niên C
 71. Lễ Chúa nhật 7C Phục Sinh
 72. Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 1 C Mùa Vọng - TCMĐ
 73. Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 2 C Mùa Vọng - TCMĐ
 74. Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 3 C Mùa Vọng - TCMĐ
 75. Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 4 C Mùa Vọng - TCMĐ
 76. Giáng Sinh
 77. Lễ Thánh Gia
 78. Lễ Mẹ Thiên Chúa
 79. Lễ Hiển Linh
 80. Lễ Chúa Chịu Phép Rửa
 81. Chúa Nhật 2 C Thường Niên
 82. Chúa Nhật 3 C Thường Niên
 83. Ca Hiệp Lễ - Tết
 84. Chúa Nhật 4 C Thường Niên
 85. Chúa Nhật 5 C Thường Niên
 86. Chúa Nhật 6 C Thường Niên
 87. Chúa Nhật 7 C Thường Niên
 88. Chúa Nhật 8 C Thường Niên
 89. Thứ Tư Lễ Tro
 90. Chúa Nhật 1C Mùa Chay
 91. Chúa Nhật 2C Mùa Chay
 92. Chúa Nhật 3C Mùa Chay
 93. Chúa Nhật 4C Mùa Chay
 94. Chúa Nhật 5C Mùa Chay
 95. Chúa Nhật Lễ Lá
 96. ĐC & HL Chúa Nhật Phục Sinh
 97. Chúa Nhật 2C Phục Sinh
 98. Chúa Nhật 3C Phục Sinh
 99. Chúa Nhật 4C Phục Sinh
 100. Chúa Nhật 5C Phục Sinh
 101. Chúa Nhật 6C Phục Sinh
 102. Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên