PDA

View Full Version : Thánh Ca Phụng Vụ Năm C 1. Thánh vịnh Đáp ca Phụng vụ năm C
 2. Lễ Chúa nhật 1 Vọng C 02/12/2012
 3. Lễ Chúa nhật 2 Vọng C 09/12/2012
 4. Lễ Chúa nhật 3 Vọng C 16/12/2012
 5. Lễ Chúa nhật 4 Vọng C 23/12/2012
 6. Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12/2012
 7. Lễ Rạng Đông 25/12/2012
 8. Lễ Ban Ngày 25/12/2012
 9. Lễ Thánh Gia 30/12/2012
 10. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
 11. Lễ Chúa nhật 2 Thường Niên C 20/01/2013
 12. Lễ Chúa nhật 3 Thường Niên C 27/01/2013
 13. Lễ Chúa nhật 4 Thường niên C 03/02/2013
 14. Lễ Chúa nhật 5 Thường niên C 10/02/2013
 15. Lễ Giao thừa 09/02/2013
 16. Lễ Mồng Một Tết 10/02/2013
 17. Lễ Mồng Hai Tết 11/02/2013
 18. Lễ Mồng Ba Tết 12/02/2013
 19. Thứ tư Lễ Tro 13/02/2013
 20. Lễ Chúa nhật 1 Chay C 17/02/2013
 21. Lễ Chúa nhật 2 Chay C 24/02/2013
 22. Lễ Chúa nhật 3 Chay C 03/03/2013
 23. Lễ Chúa nhật 4 Chay C 10/03/2013
 24. Lễ Chúa nhật 5 Chay C 17/03/2013
 25. Bài hát lễ Tuần Thánh _ Phục Sinh 2013
 26. Chúa nhật Lễ Lá
 27. Lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh C 07/04/2013
 28. Lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh C 14/04/2013
 29. Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria - 19.3
 30. Lễ Chúa nhật 4 Phục sinh C 21/04/2013
 31. Lễ Chúa nhật 5 Phục sinh C 28/04/2013
 32. Lễ truyền tin
 33. Lễ Chúa nhật 6 Phục sinh C 05/05/2013
 34. Lễ Chúa Ba Ngôi 26/05/2013
 35. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C 09/06/2013
 36. Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/06/2013)
 37. Lễ Mình Thánh Chúa C (02/06/2013)
 38. Lễ Chúa nhật 11 Thường Niên C (16/06/2013)
 39. Lễ Chúa nhật 12 Thường Niên C (23/06/2013)
 40. Lễ Chúa nhật 13 Thường Niên C (30/06/2013)
 41. Lễ Chúa nhật 14 Thường Niên C (07/07/2013)
 42. Lễ Chúa nhật 15 Thường Niên C (14/07/2013)
 43. Lễ Chúa nhật 10 Thường Niên C (09/06/2013)
 44. Lễ Chúa nhật 16 Thường Niên C (21/07/2013
 45. Lễ Chúa nhật 17 Thường Niên C (28/07/2013)
 46. Lễ Chúa nhật 18 Thường Niên C (04/08/2013)
 47. Lễ Chúa nhật 19 Thường Niên C (11/08/2013)
 48. Lễ Chúa nhật 20 Thường Niên C (18/08/2013)
 49. Lễ Chúa nhật 21Thường Niên C (25/08/2013)
 50. Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2013
 51. Lễ Chúa nhật 22Thường Niên C (01/09/2013)
 52. Lễ Chúa nhật 23 Thường Niên C (08/09/2013)
 53. Lễ Chúa nhật 24 Thường Niên C 15/09/2013
 54. Lễ Chúa nhật 25 Thường Niên C 22/09/2013
 55. Lễ Chúa nhật 26 Thường Niên C 29/09/2013
 56. Lễ Chúa nhật 27 Thường Niên C (06/10/2013)
 57. Lễ Chúa nhật 28 Thường Niên C (13/10/2013)
 58. Lễ Chúa nhật 29 Thường Niên C (20/10/2013)
 59. Lễ Khánh nhật Truyền Giáo C (20/10/2013)
 60. Lễ Chúa nhật 30 Thường Niên C (27/10/2013)
 61. Lễ Chúa nhật 31 Thường Niên C (03/11/2013)
 62. Lễ Chúa nhật 32 Thường Niên C (10/11/2013)
 63. Lễ Chúa nhật 33 Thường Niên C Các Thánh Tử đạo Việt Nam (17/11/2013)
 64. Lễ Chúa nhật 34 Thường Niên C Chúa KiTô Vua vũ trụ (24/11/2013)
 65. Lễ các Thánh Nam Nữ
 66. CHÚA NHẬT XXXIV - TN- C . CHÚA KI-TÔ VUA
 67. Lễ Chúa nhật 33 Thường Niên C
 68. Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên C
 69. Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên C
 70. Lễ Chúa Nhật 8 Thường Niên C
 71. Lễ Chúa nhật 7C Phục Sinh
 72. Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 1 C Mùa Vọng - TCMĐ
 73. Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 2 C Mùa Vọng - TCMĐ
 74. Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 3 C Mùa Vọng - TCMĐ
 75. Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 4 C Mùa Vọng - TCMĐ
 76. Giáng Sinh
 77. Lễ Thánh Gia
 78. Lễ Mẹ Thiên Chúa
 79. Lễ Hiển Linh
 80. Lễ Chúa Chịu Phép Rửa
 81. Chúa Nhật 2 C Thường Niên
 82. Chúa Nhật 3 C Thường Niên
 83. Ca Hiệp Lễ - Tết