PDA

View Full Version : Thánh Ca Phụng Vụ Năm B 1. Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay B
 2. Lễ Truyền Tin
 3. Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay B
 4. Chúa Nhật Lễ Lá
 5. Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Chiều
 6. Thứ Sáu Tuần Thánh
 7. Thứ Bảy Tuần Thánh
 8. Chúa Nhật Phuc Sinh
 9. Chúa nhật Lễ Lá
 10. Chúa Nhật 2 Phục Sinh
 11. Chúa Nhật 3 Phục Sinh
 12. Nhạc Tuần Thánh 2012
 13. Lễ Kính Thánh sử Máccô
 14. Chúa Nhật 4 Phục Sinh
 15. Chúa Nhật 5 Phục Sinh
 16. Lễ kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê
 17. Chúa Nhật 6 Phục Sinh
 18. Thứ sáu Tuần Thánh
 19. Thứ bảy Vọng Phục Sinh
 20. Lễ kính Thánh Matthia Tông Đồ
 21. Lễ Thăng Thiên
 22. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 23. Lễ Chúa lên trời
 24. Lễ Chúa Ba Ngôi
 25. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
 26. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
 27. Lễ Chúa nhật 11 Thường Niên B
 28. Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
 29. Lễ Thánh Phêrô - Phaolô Tông Đồ
 30. Lễ Chúa Nhật 13 thường Niên B
 31. Thánh Tôma Tông Đồ
 32. Chúa Nhật 14 Thường Niên B
 33. Chúa Nhật 15 Thường Niên B
 34. Chúa Nhật 16 Thường Niên B
 35. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa
 36. Lễ Thánh Tâm Chúa B
 37. Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ
 38. Chúa Nhật 17 Thường Niên B
 39. Lễ Thánh Gioan Maria Vianney
 40. Chúa Nhật 18 Thường Niên B
 41. Lễ Chúa Hiển Dung
 42. Lễ Thánh ĐaMinh
 43. Chúa Nhật 19 Thường Niên B
 44. Lễ Đức Mẹ Lên Trời
 45. Chúa Nhật 20 Thường Niên B
 46. Lễ Thánh Batôlômêô Tông Đồ
 47. Chúa Nhật 21 Thường Niên B
 48. Chúa Nhật 22 Thường Niên B
 49. Lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên B
 50. Chúa Nhật 23 Thường Niên B
 51. Lễ Suy Tôn Thánh Giá
 52. Lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên B
 53. Lễ Chúa nhật 16 Thường Niên B
 54. Lễ Chúa nhật 17 Thường Niên B
 55. Lễ Chúa nhật 18 Thường Niên B
 56. Lễ Chúa nhật 19 Thường Niên B
 57. Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/8
 58. Lễ Chúa nhật 20 Thường Niên B
 59. Lễ Chúa nhật 21 Thường Niên B
 60. Thánh Ca phụng vụ Lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên B
 61. Thánh Ca phụng vụ Lễ Chúa Nhật 23 Thường Niên B
 62. Thánh Ca phụng vụ Lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên B
 63. THÁNH MATTHÊÔ TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
 64. Lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên B
 65. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL – GABRIEL – RAPHAEL
 66. Lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên B
 67. Lễ Thánh Têrêsa
 68. Lễ Chúa nhật 27 Thường Niên B :Kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi
 69. Lễ Chúa nhật 28 Thường Niên B
 70. Lễ Kính Thánh sử Luca
 71. Lễ Khánh nhật truyền giáo
 72. Lễ Chúa nhật 30 Thường Niên B
 73. Lễ các Thánh 1/11
 74. Lễ các Đẳng Linh Hồn 02/11
 75. Lễ Chúa nhật 31 Thường Niên B
 76. Cung Hiến Thánh Đường LATÊRANÔ
 77. Lễ Chúa nhật 32 Thường Niên B
 78. Lễ Các thánh Tử Đạo Việt Nam Năm B
 79. Lễ Chúa nhật 34 Thường Niên B :Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
 80. Lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng B 30/11/2014
 81. Lễ Chúa nhật 2 Mùa Vọng B 07/12/2014
 82. Lễ Chúa nhật 3 Mùa Vọng B
 83. Lễ Chúa nhật 4 Mùa Vọng B 21/12/2014
 84. Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12/2014 (Năm B)
 85. Lễ Rạng Đông 25/12/2014 (Năm B)
 86. Lễ Thánh Gia 28/12/2014
 87. Lễ Hiển linh 04/01/2015
 88. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 11/01/2015
 89. Lễ Chúa nhật 2 Thường Niên B 18/01/2015
 90. Lễ Chúa nhật 3 Thường Niên B 25/01/2015
 91. Lễ Chúa nhật 4 Thường Niên B
 92. Lễ Chúa nhật 5 Thường Niên B 08/02/2015
 93. Lễ Chúa nhật 6 Thường Niên B 15/02/2015
 94. Thứ Tư Lễ Tro
 95. Lễ Chúa nhật 1 Chay B 22/02/2015
 96. Lễ Chúa nhật 2 Chay B 1/03/2015
 97. Lễ Chúa nhật 3 Chay B 08/03/2015
 98. Lễ Chúa nhật 4 Chay B 15/03/2015
 99. Lễ Chúa nhật 5 Chay B 22/03/2015
 100. Chúa nhật 2 Phục sinh B 12/04/2015
 101. Chúa nhật 3 Phục sinh B 19/04/2015
 102. Chúa nhật 4 Phục sinh B 26/04/2015
 103. Chúa nhật 5 Phục sinh B 03/05/2015
 104. Chúa nhật 6 Phục sinh B 10/05/2015
 105. Lễ Chúa Ba Ngôi B 31/05/2015
 106. Lễ Chúa nhật 12 Thường Niên B 21/06/2015
 107. Lễ Chúa nhật 27 Thường Niên B 04/10/2015
 108. Lễ Đức Mẹ Mân Côi 07/10/2015
 109. Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/09/2015
 110. Lễ các Thánh 01/11/2015
 111. Lễ Chúa nhật 33 Thường Niên B 15/11/2015
 112. Lễ Chúa Nhật 10B Thường Niên
 113. Lễ Chúa nhật 7B Phục Sinh
 114. Lễ Chúa nhật 29 Thường Niên B
 115. Lễ Các Đẳng Linh Hồn 02/11
 116. Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 117. Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
 118. Đáp Ca & Hiệp Lễ - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 119. Ca Hiệp Lễ - Chúa Nhật 11 B Quanh Năm - TCMĐ
 120. Đáp Ca & Hiệp Lễ - Chúa Nhật 12 B Quanh Năm
 121. Đáp Ca & Hiệp Lễ - Chúa Nhật 13 B Quanh Năm
 122. Chúa Nhật 14 B Quanh Năm - TCMĐ
 123. Chúa Nhật 15 B Quanh Năm - TCMĐ
 124. Chúa Nhật 16 B Quanh Năm - TCMĐ
 125. Chúa Nhật 17 B Quanh Năm - TCMĐ
 126. Chúa Nhật 18 B Quanh Năm - TCMĐ
 127. Chúa Nhật 19 B Quanh Năm - TCMĐ
 128. Lễ Đức Mẹ Lên Trời - TCMĐ
 129. Chúa Nhật 21 B Quanh Năm - TCMĐ
 130. Chúa Nhật 22 B Quanh Năm - TCMĐ
 131. Chúa Nhật 23 B Quanh Năm - TCMĐ
 132. Chúa Nhật 24 B Quanh Năm - TCMĐ
 133. Chúa Nhật 25 B Quanh Năm - TCMĐ
 134. Chúa Nhật 26 B Quanh Năm - TCMĐ
 135. Chúa Nhật 27 B Quanh Năm - TCMĐ
 136. Chúa Nhật 28 B Quanh Năm - TCMĐ
 137. Chúa Nhật 29 B Quanh Năm
 138. Chúa Nhật 30 B Quanh Năm - Khánh Nhật Truyền Giáo
 139. Chúa Nhật 31 B Quanh Năm
 140. Chúa Nhật 32 B Quanh Năm
 141. Chúa Nhật 33 B Quanh Năm
 142. Đáp Ca - Lễ Các Thánh Tử Đạo VN - TCMĐ
 143. Lễ Chúa Kitô Vua