PDA

View Full Version : Giới thiệu Thánh Ca theo Mùa Phụng Vụ  1. Bài hát theo chủ đề ngày, tuần...
  2. Bài hát THÁNH VỊNH-ĐÁP CA Tam Nhật Vược Qua và Chúa Nhật Phục sinh.
  3. Dấu ấn Thánh Ca Tiếp Liên Chúa Phục Sinh của cố Nhạc Sư Hùng Lân
  4. Bài hát THÁNH VỊNH - ĐÁP CA lễ Chúa Giêsu Lên Trời
  5. Bài hát THÁNH VỊNH - ĐÁP CA Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2013
  6. Video tác phẩm THIÊN THẦN HÁT VANG, dùng Mùa Giáng Sinh
  7. Hợp Tuyển Thánh Ca Mùa Vọng 2014
  8. Thánh vịnh Đáp ca -Tung hô Tin mừng. PV năm A,B,C
  9. VIDEO Canve chiều, Thánh ca Mùa Chay