PDA

View Full Version : Nhạc sinh hoạt Thiếu Nhi 1. Bài hát sinh hoạt Thiếu nhi CN 1 mùa vọng
 2. Nhạc sinh hoạt Thiếu nhi CN 2 mùa vọng
 3. Nhạc sinh hoạt Thiếu nhi CN 3 mùa vọng
 4. Nhạc sinh hoạt Thiếu nhi CN 4 mùa vọng
 5. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN I mùa Chay năm C
 6. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN II mùa Chay năm C
 7. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN III mùa Chay năm C
 8. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN IV mùa Chay năm C
 9. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN V mùa Chay năm C
 10. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN Lễ Lá năm C
 11. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN Phục Sinh năm C
 12. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN II Phục Sinh năm C
 13. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN III Phục Sinh năm C
 14. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN IV Phục Sinh năm C
 15. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN V Phục Sinh năm C
 16. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN VI Phục Sinh năm C
 17. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN VII Phục Sinh năm C - Lễ Chúa Thăng Thiên
 18. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C
 19. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN VI thường niên năm C
 20. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN VII thường niên năm C
 21. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN VIII thường niên năm C
 22. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN IX thường niên năm C
 23. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN X thường niên năm C
 24. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XI thường niên năm C
 25. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XII thường niên năm C
 26. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XIII thường niên năm C
 27. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XIV thường niên năm C
 28. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XV thường niên năm C
 29. Bài Hát Giê-su Là ... của Lm: Nguyễn Viên
 30. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XVI thường niên năm C
 31. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XVII thường niên năm C
 32. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XVIII thường niên năm C
 33. Đi tìm Chúa - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XIX thường niên năm C
 34. Hai con đường - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XX thường niên năm C
 35. Loan tin mừng - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXI thường niên năm C
 36. Người tôi yêu thích - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXII thường niên năm C
 37. Với bước chân bé nhỏ - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXIII thường niên năm C
 38. Con tôi trở về - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXIV thường niên năm C
 39. Đồng tiền em có - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXV thường niên năm C
 40. Người ăn mày - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXVI thường niên năm C
 41. Xin làm đầy tớ - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXVII thường niên năm C
 42. Mười người cùi - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXVIII thường niên năm C
 43. Mời Chúa vui Trung Thu
 44. Đẹp như trăng rằm
 45. Trăng ơi là bạn
 46. Rước đèn tỏa sáng
 47. Như ánh trăng rằm
 48. Ngày Trung Thu
 49. Hai nhân vật - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXX thường niên năm C
 50. Giakêu - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXXI thường niên năm C
 51. Một mai - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXXII thường niên năm C
 52. Tận thế - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXXIII thường niên năm C
 53. Ta là Vua - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXXIV thường niên năm C
 54. Đón chờ Chúa - Bài hát sinh hoạt Chủ nhật I mùa Vọng năm A
 55. Con đường của em - Bài hát sinh hoạt Chủ nhật II mùa Vọng năm A
 56. Hãy vui mừng - Bài hát sinh hoạt Chủ nhật III mùa Vọng năm A
 57. Vâng theo lời Chúa - Bài hát sinh hoạt Chủ nhật IV mùa Vọng năm A
 58. Đấng Cứu Thế
 59. Đêm hồng ân
 60. Đi về Bê-lem
 61. Khúc ca hiển linh
 62. Gia đình Thánh - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi lễ Thánh Gia
 63. Chúa Hài Nhi
 64. Vinh danh Chúa
 65. Ba ông Vua
 66. Đất tốt - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XV thường niên A
 67. Hãy để mọc lên - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XVI thường niên A
 68. Ngọc quý - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XVII thường niên A
 69. Năm chiếc bánh - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XVIII thường niên A
 70. Có Chúa ta được bình an - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XIX thường niên A
 71. Mạnh tin - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XX thường niên A
 72. Chìa khóa Phêrô - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXI thường niên A
 73. Từ bỏ mình đi - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXII thường niên A
 74. Sửa dạy và tha thứ - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXIII thường niên A
 75. Tha thứ cho nhau - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXIV thường niên A
 76. Trời cao hơn đất - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXV Thường Niên A
 77. Vào Nước Trời - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXVI Thường Niên A
 78. Ô kìa vườn nho - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXVII Thường Niên A
 79. Dự tiệc cưới - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXVIII Thường Niên A
 80. Thiên Chúa tối cao - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXIX Thường Niên A
 81. Mến Chúa yêu người - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXX Thường Niên A
 82. Môn đệ Chúa - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXXI Thường Niên A
 83. Người khôn - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXXII Thường Niên A
 84. Người trung tín - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXXIII Thường Niên A
 85. Chúa Kitô Vua vũ trụ - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi Chúa nhật XXXIV Thường Niên A
 86. Người Phu Quét Lá
 87. Hè về rồi
 88. Nghĩa Mẹ Tình Cô
 89. Biết Ơn Thầy Cô
 90. Bóng Trăng Tròn Tròn
 91. Nói Nhỏ Trăng Nghe
 92. Trăng đêm nay
 93. Mẹ mênh mông trăng rằm
 94. Nắng Xuân, Gió Xuân
 95. Thổ Hoàng đêm trăng lên
 96. Album "VẦNG TRĂNG QUÊ MẸ" Sáng tác : Ns Hồng Bính - Thực hiện : Nguyễn Tuyết Mai