PDA

View Full Version : Thánh Ca Phụng Vụ Năm A 1. Lễ Chúa nhật 1 Vọng A 01/12/2013
 2. Lễ Chúa nhật 2 Vọng A 08/12/2013
 3. Lễ Chúa nhật 3 Vọng A 15/12/2013
 4. Lễ Chúa nhật 4 Vọng A 22/12/2013
 5. Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12/2013
 6. Lễ Rạng Đông 25/12/2013
 7. Lễ Ban Ngày 25/12/2013
 8. Lễ Hiển Linh 05/01/2014
 9. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 12/01/2014
 10. Lễ Đêm Giáng Sinh
 11. Thánh vịnh - Đáp ca Năm A 2014
 12. Lễ rạng đông - Giáng Sinh
 13. LỄ THÁNH GIA THẤT
 14. Lễ Chúa nhật 2 Thường Niên A 19/01/2014
 15. Lễ Chúa nhật 3 Thường Niên A 26/01/2014
 16. Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh
 17. Lễ Giao Thừa 30/01/2014 (30 Tết Giáp Ngọ )
 18. Thánh Lễ Mồng Một Tết
 19. Lễ Mồng Một Tết 31/01/2014
 20. Thánh Lễ Mồng Hai Tết
 21. Lễ Mồng Hai Tết (01/02/2014)
 22. Lễ Mồng Ba Tết 02/02/2014
 23. Lễ Chúa nhật 5 Thường Niên A 09/02/2014
 24. Lễ Chúa nhật 6 Thường Niên A 16/02/2014
 25. Lễ Chúa nhật 7 Thường Niên A 23/02/2014
 26. Lễ Chúa nhật 8 Thường Niên A 02/03/2014
 27. Thứ Tư Lễ Tro 05/03/2014
 28. Chúa nhật 1 Mùa Chay A 09/03/2014
 29. Chúa nhật 2 Mùa chay A 16/03/2014
 30. Chúa nhật 3 Mùa chay A 23/03/2014
 31. Chúa nhật 4 Mùa chay A 30/03/2014
 32. Chúa nhật 5 Mùa chay A 06/04/2014
 33. Chúa nhật Lễ Lá 13/04/2014
 34. Thứ Năm Tuần Thánh 17/04/2014
 35. Thứ Sáu Tuần Thánh 18/04/2014
 36. Thứ Bảy Vọng Phục Sinh 19/04/2014
 37. Chúa nhật Phục sinh 20/04/2014
 38. Chúa nhật 2 Phục sinh A 27/04/2014
 39. Chúa nhật 3 Phục sinh A 04/05/2014
 40. Chúa nhật 4 Phục sinh A 11/05/2014
 41. Chúa nhật 5 Phục sinh A 18/05/2014
 42. Chúa nhật 6 Phục sinh A 25/05/2014
 43. Lễ Chúa Lên Trời 01/06/2014
 44. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 08/06/2014
 45. Lễ Chúa Ba Ngôi A 15/06/2014
 46. Lễ Mình Thánh Chúa A 22/06/2014
 47. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 27/06/2014
 48. Lễ Chúa nhật 14 A 06/07/2014
 49. Lễ Chúa nhật 15 A 13/07/2014
 50. Lễ Chúa nhật 16 A 20/07/2014
 51. Lễ Chúa nhật 17 A 27/07/2014
 52. Lễ Chúa nhật 18 A 03/08/2014
 53. Lễ Chúa nhật 19 A 10/08/2014
 54. Lễ Chúa nhật 20A 17/08/2014
 55. Lễ Chúa nhật 21A 24/08/2014
 56. Lễ Chúa nhật 22A 31/08/2014
 57. Lễ Chúa nhật 23A 07/09/2014
 58. Lễ Chúa nhật 24A 14/09/2014
 59. Lễ Chúa nhật 25 A 21/09/2014
 60. Lễ Chúa nhật 26 A 28/09/2014
 61. Lễ Chúa nhật 27 A 05/10/2014
 62. Lễ Chúa nhật 28 A 12/10/2014
 63. Lễ Chúa nhật 29 A 19/10/2014
 64. Lễ Chúa nhật 30 A 26/10/2014
 65. Lễ Chúa nhật 31 A 02/11/2014
 66. Lễ Chúa nhật 32 A 09/11/2014
 67. Lễ Chúa nhật 33 A 16/11/2014
 68. Lễ Chúa nhật 34 Thường Niên A Chúa KiTô Vua vũ trụ (23/11/2014)
 69. Lễ Chúa nhật 4 Thường Niên A
 70. Lễ Chúa nhật 12 Thường Niên A
 71. Lễ Chúa nhật 13 Thường Niên A
 72. Lễ Chúa nhật 7A Phục Sinh