PDA

View Full Version : Cáo phó - Phân ưu - Hiệp ý Cầu nguyệnPages : [1] 2

 1. Xin mọi người cầu nguyện cho nỗi đau của chị Littlewave.
 2. Cầu cho linh hồn Đô-Mi-Ni-Cô
 3. Cùng cầu nguyện cho linh hồn Cụ Maria, người nhà hoathuytinhbuon
 4. Lm Hoàng Diệp Đã Về Nhà Cha
 5. CN Cho Linh Hồn Giuse!
 6. Xin hiệp ý cầu nguyện
 7. Cùng cầu nguyện cho linh hồn Đức Hồng Y Gioan Phaolô
 8. ĐHY Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng - chứng nhân lịch sử GHVN- đã qua đời
 9. Hình Đức TGM Hà Nội làm phép xác Đức HY P.G Phạm Đình Tụng tại nhà nguyện Fatima Tòa TGM HN
 10. hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh Giuse Trí vừa qua đời
 11. Cầu nguyện cho ĐHY Phaolo Giuse
 12. cầu nguyện cho linh hồn MARIA
 13. Hiệp ý cầu nguyện...
 14. Tin buồn...
 15. Cầu Nguyện cho Cha Giu Se
 16. Xin hãy cầu nguyện cho linh hồn bà nội của con
 17. Xin cầu cho linh hồn Micae
 18. Cầu nguyện cho linh hồn Teresa, bà nội của Happy Xinh
 19. Cầu Nguyện cho linh hồn Maria ( Mẹ anh Mai Bá Long ) vừa qua đời
 20. Xin cầu cho linh hồn Giuse
 21. XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN GIUSE MỚI QUA ĐỜI
 22. Xin quý ACE hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Anna.
 23. Xin hãy cầu nguyện cho linh hồn ĐaMinh
 24. Xin cầu nguyện cho Đức Cha Micae!
 25. hình ảnh nghi tẩn liệm và lễ an tang ĐGM Nguyễn Khắc Ngữ
 26. Xin cầu nguyện cho linh hồn Elizabeth
 27. xin cầu nguyên cho linh hồn anna
 28. Xin cầu nguyện cho linh hồn Phêro
 29. Cầu cho linh hồn vừa qua đời
 30. Cầu nguyện cho Linh hồn Têrêsa
 31. Xin cầu cho linh hồn Cha Giu-se
 32. Xin Cầu Cho Linh Hồn MARIA mới qua đời
 33. Xin cầu cho linh hồn Maria ...
 34. Cầu nguyện cho Linh mục Gioan Baotixita mới qua đời
 35. Cầu cho Linh hồn Đức Cha Phaolô mới qua đời.
 36. Xin cầu nguyện cho LM GIUSE NGUYỄN THẾ HIỂN
 37. Xin cầu cho linh hồn Giuse và Đaminh!
 38. Hiệp thông cầu nguyện cho Cha Augustinô vừa qua đời
 39. Xin hiệp ý Cầu nguyện cho Linh hồn Cụ Maria
 40. Xin cầu cho LH PHANXICO XAVIE
 41. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolô
 42. Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện
 43. Xin cầu nguyện
 44. Cầu nguyện cho ông ngoai M.TT vừa qua đời
 45. Cáo Phó: Nữ tu Matta Nguyễn thị Nhục thuộc Dòng MTG Hà Nội đã tạ thế
 46. Cầu nguyện cho linh hồn ANNA, mẹ của bạn Kiệt Tùng
 47. Cầu cho linh hồn Phanxica
 48. Cầu nguyện cho người tín hữu Phêrô vừa mới qua đời
 49. Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hổn "Ðức Tổng Giám Mục Giuse và các Linh Hồn Nạn Nhân bên Haiti...
 50. Cầu cho linh hồn MARIA
 51. Cùng cầu nguyện cho 2 linh hồn Maria & Antôn
 52. Xin hiệp ý cầu nguyện cho L.M Maria Gioan Kim Nguyễn Hoàng Trí
 53. XIN CẦU CHO LH PHAOLO !
 54. Cầu cho linh hồn AnRe
 55. Xin cầu nguyện cho linh hồn vừa qua đời.
 56. CẦU CHO LINH MỤC AUGUSTINO
 57. Xin Cầu nguyện cho Linh hồn Giuse
 58. Tin buồn thân mẫu của Lm Giuse Lê Thu Thâu tạ thế
 59. Xin cầu cho linh hồn cụ cố Phero!
 60. Cáo phó _Linh Mục Luy Monpho Vũ Lâm
 61. XIN CẦU NGUYỆN CHO ÔNG NỘI CỦA GẤU TRÚC
 62. Xin cầu nguyện cho cụ cố Phêrô
 63. Xin Cầu Nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Anna
 64. Xin cầu nguyện cho linh hồn Phêrô
 65. Xin cầu nguyện cho linh hồn MARIA
 66. Cầu Nguyện cho Linh Hồn Cụ Maria Trần Thị Nguyễn
 67. Cầu nguyện cho linh hồn Phê rô, ông ngoại MM.Nhi
 68. Cầu nguyện cho linh hồn Maria, vừa qua đời.
 69. Cầu nguyện cho linh hồn Maria, vừa qua đời.
 70. Cầu cho linh hồn MARIA mới qua đời
 71. Xin ACE hiệp ý giúp lời cầu nguyện
 72. XIN CẦU CHO LINH HỒN GIUSE
 73. Cáo Phó LINH MỤC GIOAN NGUYỄN VIẾT TRUNG
 74. Tin buồn - Cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maria - thân sinh Cha Matthew Vũ Khởi Phụng DCCT Hà Nội
 75. Cầu nguyện cho Linh hồn LM Giuse
 76. Xin ACE hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse!
 77. Cáo phó Ông cố Gioankim TRẦN VIẾT THAN
 78. XIN LỜI CẦU NGUYỆN của mọi người
 79. Linh hồn Anna
 80. Xin cầu nguyện cho cha xứ Giuse Trần Bình Trọng
 81. Xin ACE hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho LINH MỤC GIUSE TRẦN BÌNH TRỌNG
 82. XIN CẢ NHÀ HIỆP Ý CẦU NGUYỆN MỘT TV CỦA NHÓM THIỆN NGUYỆN!
 83. Xin ACE hiệp ý cầu nguyện cho Giuse
 84. Xin ACE hiệp ý cầu nguyện cho LH Ông Cố Antôn vừa qua đời
 85. xin câù cho linh hồn MARIA vưà qua đơì
 86. Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Giuse
 87. Xin hiệp ý Cầu nguyện cho Cha cố Giuse Sơn !
 88. MONG ACE CẦU NGUYỆN CHO PHÊRO NGUYỄN VĂN MAI
 89. Xin ACE hiệp ý giúp lời Cầu Nguyện CHO LINH HỒN MICAE
 90. Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận đã được Chúa gọi về
 91. Xin cầu cho Cha Anrê Trần Cao Tường
 92. Cha giáo Giuse Thân văn Tường mới qua đời
 93. ÔNG CỐ MICAE VŨ XUÂN TƯỞNG MỚI QUA ĐỜI
 94. XIN CẢ NHÀ HIỆP Ý CẦU NGUYỆN!
 95. Tiễn đưa ĐGM về nhà Cha!
 96. XIN HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN
 97. Cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt mới qua đời
 98. Xin cầu nguyện cho Cha giáo Phero Cao văn Đạt
 99. CẦU CHO LINH HỒN STÊPHANÔ
 100. xin hợp ý cầu nguyện cho Cha AnTôn Nguyễn Tuế
 101. cầu cho linh hồn Auguttino thân phụ cũa bé Trúc
 102. CÁO PHÓ: LINH MỤC ANRÊ DŨNG-LẠC TRẦN CAO TƯỜNG ĐÃ VỀ NHÀ CHA TRÊN TRỜI
 103. Cha Giuse Vũ Phi Thượng mới qua đời .
 104. Cáo Phó - Linh mục Michael Trần Đức Duy
 105. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anton mới qua đời
 106. CẦU NGUYỆN CHO LINH MỤC PHAO LÔ LÊ THANH THIÊN
 107. XIN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MARIA BÀ CỦA MARYT
 108. xin HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
 109. Cầu nguyện cho Cha Đaminh Nguyen Quang Thản
 110. Tin buồn: Nguyên Viện Phụ Inhaxiô Trần Ngân
 111. Cha Maria Ignatio som ve voi Chua
 112. Cáo Phó Phân Ưu Ông Cố GIUSE TRỊNH VĂN TRỮ
 113. LINH MỤC - Giáo Sư Triết Học GIUSE ĐỖ NGỌC BẢO ĐÃ VỀ VỚI CHÚA
 114. Xin cầu nguyện cho hai linh hồn Giuse
 115. Xin Chúa Đón Nhận Linh Hồn Gioanbaotixita Vào nước Chúa
 116. Xin cầu nguyện cho linh hồn GiuSe
 117. Cáo phó của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
 118. Cầu nguyện cho LH Phero em của Nến ...
 119. Cầu nguyện cho linh hồn maria Đặng Thị Sáng
 120. Xin cầu nguyện cho Linh mục Rôcô Nguyễn Văn Tự DO
 121. CÁO PHÓ : Lm. RÔCÔ Nguyễn Tự Do
 122. Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Giuse
 123. PHÂN ƯU: Linh Mục GIUSE VŨ ĐỨC
 124. Cáo Phó: bà cố Maria Nguyễn Thị Quế đã được Chúa gọi về ngày 24 tháng 3 năm 2011
 125. xin mọi người hiệp ý cầu nguyện
 126. Phân Ưu: Bà Cố Maria là Thân Mẫu của LM Nguyễn Trân, OFM
 127. Xin lời cầu nguyện cho linh hồn ĐaMinh
 128. Cáo phó của Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế
 129. Cha Gioan Baolixita vừa mới qua đời.
 130. Xin hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Phêrô - Ns. Duy Tân
 131. Xin cầu nguyện cho Cha Phero
 132. Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Gioan Baotixita
 133. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phao Lô
 134. Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Anna Mẹ của Bá trình
 135. Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện Cho Linh Hồn Giuse(ba chị Nganguyen)
 136. Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Giuse
 137. cầu nguyện cho linh hồn Giuse bố của Maryt
 138. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Maria mới qua đời
 139. Xin mọi người cầu nguyện
 140. XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN SIMON
 141. Xin cầu nguyện cho một ân nhân!
 142. Cầu nguyện
 143. Cầu cho ĐGM Giuse Nguyễn Tích Đức, Nguyên là Giáo Mục Giáo phận Ban Mê Thuột, vừa về Nhà Cha
 144. Cầu cho linh hồn Theresa mới qua đời vì tai nạn
 145. Thánh Lễ An Táng Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
 146. Phân Ưu: Sr. Therese Cecilia Đỗ Thanh Hương, OP
 147. XIN ACE HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LH.MARIA
 148. Xin cùng cầu nguyện cho linh hồn Maria!
 149. Chung lời cầu nguyện cho cha Bênêđictô Nguyễn Hưng
 150. Xin Hiệp ý cầu nguyện cho cháu họ QV mới được Chúa gọi về
 151. XIN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MA-RI-A NGUYỄN THỊ HUẾ
 152. Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa
 153. XIN CẢ NHÀ HIỆP Ý CẦU NGUYỆN
 154. Xin cầu nguyện đặc biệt cho em Phêrô đã qua đơì
 155. XIN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MARIA [New]
 156. XIN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN GIUSE VŨ VĂN THỂ
 157. xin câù cho linh hồn MARIA Đoàn Thị Điều
 158. XIN CẢ NHÀ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MARIA MẸ CỦA TÔI
 159. CHA GIUSE NGUYỄN THANH LIÊN,TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN KONTUM VỪA QUA ĐỜI VÀO NGÀY 24.07.2011
 160. *Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Giuse*
 161. Xin Cả Nhà cầu nguyện !
 162. xin cầu cho linh hồn Giu Se bào huynh của Nganguyen
 163. Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Tômasô mới qua đời!
 164. Cầu cho Cha Giuse Nguyễn văn Đình
 165. Cầu nguyện cho linh hồn Cha MARIA DAMIEN ĐOÀN VĂN LỮ
 166. Cầu Nguyện Cho Linh Hồn LM Giuse Trần Mạnh Quý
 167. Xin cầu nguyện cho Thầy Nguyễn Đức Tùng
 168. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Madaglena
 169. Hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Tê-rê-sa
 170. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria
 171. xin cầu nguyện cho linh hồn tu sĩ Anna Nguyễn Thị Ngôn vừa qua đời
 172. Cầu cho Linh Hồn Maria ( Bà nội của Songbang)
 173. xin lời câù nguyện
 174. Xin Mọi Người Hiệp ý Cầu Nguyện cho Linh Hồn J.B
 175. Xin cầu nguyện cho nữ tu Maria Anna Phạm Thị Tính mới qua đời.
 176. CÁO PHÓ
 177. Cáo phó: Đức Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực đã về nhà Cha
 178. TIN BUỒN - Xin Anh Chi Em lời cầu nguyện !
 179. Xin cầu cho linh hồn LM G.B Ngô Văn Nhơn
 180. Cáo phó của Gia đình Linh mục Matthêu Lê Văn Dũng (Dòng Thánh Tâm Huế)
 181. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Madalenna - Ngoại của bekinhcan0612 (huynhmylinh1995)
 182. Cha GIUSE NGUYỄN QUỐC VẬN đã từ trần
 183. xin gia đình thanhcavietnam, cầu nguyện cho bà cố MARIA
 184. Xin cầu nguyện cho linh hồn chàng trai trẻ
 185. PHÂN ƯU: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Khấn
 186. Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc.
 187. XIN CẦU NGUYỆN
 188. xin cầu nguyện cho cha cố Giuse Nguyễn Tiến Hiệp
 189. Cầu cho linh hồn Gioan Baotixita
 190. Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Giuse – Ông Ngoại người thân chúng tôi
 191. Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho LH Phaolo (ba của bạn Maryt)
 192. Xin hiệp ý cầu cho Linh hồn Phaolô, thân phụ anh DonRac
 193. Xin hiệp ý cầu cho Linh hồn Maria - Bà Ngoại của anh 3T
 194. BÁO TANG
 195. Cáo phó của Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế
 196. BÁO TANG
 197. Xin cầu nguyện cho Linh hồn Đaminh
 198. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria mới qua đời
 199. VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
 200. XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BENADO MỚI QUA ĐỜI
 201. Xin dâng lên Chúa linh hồn Maria đã về cũng Ngài !
 202. Cầu cho Cha Gerard Moussay
 203. CẦU CHO LM. GIUSE ĐỖ QUANG CHÍNH S.J.
 204. Báo tang và Chia buồn
 205. Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn M.Madalena
 206. Xin cầu nguyện cho linh hồn TÔMA
 207. CÁO PHÓ
 208. Xin cầu nguyện cho Linh Hồn Têrêsa Mai Thanh Thúy
 209. Cầu nguyện cho linh hồn Đaminh - bác của TV Giuse Ghi
 210. Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn cha Phaolo
 211. Xin cầu nguyện cho Mẹ của BMK
 212. Cáo Phó - Em "tạm biệt" chị Maria
 213. Xin anh chị em cầu nguyện cho linh hồn BêNaĐô
 214. Xin cầu cho linh hồn: Maria mới qua đời.
 215. Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha Benedicto Nguyên Hưng
 216. Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho Đức giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện
 217. Cha Gioan Baotixita Đinh Công Thi vừa qua đời
 218. Cầu nguyện cho LM Antôn Phạm Đình Phùng vừa qua đời
 219. Cầu nguyện cho Cha cố Đaminh Bùi Minh Sơn chánh xứ Tân Hòa, hạt Phú Nhuận qua đời
 220. Xin mọi người cầu nguyện cho Cha cố Phaolo Vũ Minh Trí
 221. Xin cầu nguyện cho linh hồn cụ Phêrô - Bố vợ ca trưởng Caohuong
 222. Xin cầu nguyện cho linh hồn Micael
 223. Xin cầu nguyện cho linh hồn Anna
 224. Xin cầu nguyện cho linh hồn Anna
 225. Xin cầu nguyện cho linh hồn Giacobe (T/v GcbQuocDung) vừa được Chúa gọi về
 226. Xin cầu nguyện cho Cha Cursillista Augustine Nguyễn Đức Thụ
 227. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Tađêô mới qua đời
 228. Cáo phó: Linh mục Martinô Đỗ Văn Diệp đã được Chúa gọi về ngày 30 tháng 7 năm 2012
 229. XIn cầu nguyện cho linh hồn Vincent
 230. Cáo phó: LM Giuse Nguyễn Đức Long Quản xứ Giáo xứ Liên Sơn, Giáo hạt Ninh Phước, Giáo phận Nha Trang đã qua đời
 231. Tin buồn: Xin cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Bê đã qua đời
 232. Xin cầu nguyện cho Linh hồn bà cố Maria
 233. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna
 234. Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Matta
 235. Cầu nguyện cho linh mục dòng đã qua đời
 236. Cáo phó: Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh
 237. Cáo Phó: Thân Mẫu Lm. Giuse Hoàng Văn Tình, S.J. Qua Đời
 238. Cáo phó: Cha Aug Trần Minh Khanh
 239. Cáo phó: Giáo xứ Khánh Hội và Nghĩa Hòa đồng kính báo
 240. Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna (mẹ của t/v Vanthanh)
 241. Cáo phó: Linh mục Michael Nguyễn Hữu Tiến (Gx Rạch Sâu-Gp Long Xuyên)
 242. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà Têrêsa
 243. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Augustinô
 244. Xin hiệp ý cầu nguyện cho LH. Maria mới qua đời.
 245. Xin ACE cầu nguyện cho linh hồn Maria Võ Thị Hân được vui hưởng Nhan Thánh Chúa
 246. Thương tiếc Hiệp sỹ Công nghệ thông tin
 247. Thư GP Vinh kêu gọi cầu nguyện cho 22 ngư dân chìm tầu tại Quảng Bình
 248. Xin cầu cho Linh hồn Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến
 249. Cầu Nguyện cho Linh Hồn thành viên "tin-yeu.va.hy-vong"
 250. Cáo phó: Đức giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu